Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pobl ag anableddau dysgu

Mirus (yr Ymddiriedolaeth Tai Cyfle gynt)

Sefydliad dielw i ddefnyddwyr gwasanaethau ag anableddau dysgu yw Mirus sy’n galluogi iddynt fyw bywydau annibynnol trwy weithio gyda thai lleol, a darparu gofal a chymorth wedi’u targedu er mwyn iddynt allu byw’n annibynnol. Caiff trigolion eu cefnogi mewn nifer o gynlluniau byw â chymorth ledled y Fwrdeistref Sirol.

Cartrefi Cymru

Asiantaeth ddielw yw Cartrefi Cymru sydd wedi’i chofrestru fel Elusen, a’i goruchwylio gan Fwrdd Ymddiriedolwyr. Mae’n cefnogi pobl ag anghenion tai a gofal cymdeithasol i fyw bywydau bodlon yn eu cartrefi ac yn y gymdeithas a chaiff ei hanelu’n bennaf at bobl ag anableddau dysgu. Ar hyn y bryd mae Cartrefi Cymru yn cefnogi trigolion mewn nifer o gynlluniau byw â chymorth wedi’u targedu ledled y Fwrdeistref Sirol.

Drive

Elusen gofrestredig ‘ddielw’ yw Drive ac mae hefyd yn gwmni preifat cyfyngedig trwy warant, sy’n cael ei oruchwylio gan Brif Weithredwr a Bwrdd Rheoli. Caiff Drive ei ariannu i ddarparu llety byw â chymorth a chefnogaeth wedi’i thargedu i ddefnyddwyr gwasanaethau ag anableddau dysgu neu broblemau iechyd meddwl. Mae Drive yn cefnogi trigolion mewn nifer o gynlluniau byw â chymorth ledled y Fwrdeistref Sirol ar hyn o bryd.

Gwasanaeth Byw â Chymorth – BCBC

Mae Gwasanaeth Byw â Chymorth BCBC yn cynorthwyo defnyddwyr gwasanaethau ag anabledd dysgu, fel tenantiaid mewn tai a rennir.

 

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud