Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Polisi Adnewyddu Tai’r Sector Preifat

Y ddogfen ganlynol yw Polisi Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Adnewyddu Tai’r Sector Preifat, a hwn yw’r polisi y dylid cyfeirio ato pan fo’r awdurdod lleol yn ystyried rhoi cymorth ariannol i wella/atgyweirio eiddo. Mae’n cynnwys y math o gymorth sydd ar gael, y meini prawf ar gyfer rhoi cymorth a’r trefniadau ar gyfer rhoi cymorth.

Gellir cael mwy o wybodaeth trwy gysylltu â’r adain Adnewyddu Cynaliadwy ar 01656 643442.

Rhan 1 – Polisi Adnewyddu Tai’r Sector Preifat

Rhan 2 – Safon Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Addasiadau a Chymorth

 

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud