Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tai ac Adfywio Cymunedol

Sut all y Cyngor helpu?

Nid yw Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn landlord cymdeithasol mwyach ac nid yw’n berchen ar unrhyw dai, fflatiau na thai gwarchodol. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn rhoi cyngor a chymorth mewn perthynas â phob agwedd ar dai ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Gellir cael mwy o wybodaeth ar ochr dde’r dudalen hon.

Housing Home Page1

Dewisiadau Tai Pen-y-bont ar Ogwr

Housing Home Page2

Dewisiadau Tai Pen-y-bont ar Ogwr wefan hon yw helpu’r rheiny sy’n chwilio am gartref i wneud dewisiadau ynghylch y dewisiadau tai mwyaf addas sydd ar gael iddynt. Mae’n cynnig gwybodaeth am rentu cymdeithasol (cymdeithasau tai), rhentu preifat, tai i bobl hŷn a thai fforddiadwy ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r Gyfrifiannell Amser Aros yn darparu gwybodaeth i helpu pobl sydd wedi gwneud cais am, neu sy’n meddwl am wneud cais am dai trwy gofrestr dai’r Cyngor, er mwyn penderfynu a yw tai cymdeithasol yn iawn iddynt hwy.

Last Updated: 23/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud