Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Fforwm Cyllideb Ysgolion

Yn unol â ‘Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003’ mae’n rhaid i bob awdurdod lleol fod wedi sefydlu Fforwm Ysgolion ar gyfer ei ardal. Sefydlwyd Fforwm Cyllideb Ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr dan y rheoliadau hyn ym mis Rhagfyr 2003.

Mae aelodau’r Fforwm yn cynnwys cynrychiolwyr ysgolion (penaethiaid a llywodraethwyr) ac aelodau nad ydynt yn cynrychioli ysgolion (gallant gynnwys swyddogion yr awdurdod lleol, cynrychiolwyr undebau llafur, aelodau o awdurdodau esgobaethol). Ni chaiff cyfanswm yr aelodau nad ydynt yn cynrychioli ysgolion fod yn uwch na chwarter holl aelodau’r Fforwm.

Mae’r Fforwm yn cwrdd o leiaf dair gwaith y flwyddyn ym mhob blwyddyn ariannol, ar y cyfan yn unol â’r amserlen ar gyfer pennu cyllideb y Cyngor.

Cysylltiadau

 

Cadeirydd y Fforwm Cyllideb Ysgolion:

Hannah Castle, Pennaeth, Cynffig Comprehensive School

Is-gadeirydd y Fforwm Cyllideb Ysgolion:

Neil Davies, Pennaeth, Mynydd Cynffig Junior School

Ysgrifennydd y Fforwm Cyllideb Ysgolion:

Mrs J Tutssel, Yr Uned Gwasanaethau Cymorth Ariannol

Last Updated: 28/10/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud