Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Hyfforddiant i lywodraethwyr

Mae’r ALl yn darparu hyfforddiant ar gyfer yr holl lywodraethwyr yn rhad ac am ddim. Mae manylion cyrsiau hyfforddi’n cael eu dosbarthu i’r holl lywodraethwyr ar ddechrau pob tymor ysgol ac maent hefyd yn cael eu rhoi i bob llywodraethwr newydd gyda’r Pecyn Sefydlu.

Mae hyfforddiant i lywodraethwyr yn ffordd dda o wella eich gwybodaeth ac mae’n eich galluogi i rannu profiadau â chyd-lywodraethwyr o ysgolion eraill.

Os oes unrhyw gyrsiau hyfforddi yr hoffech eu mynychu cysylltwch â:

Chymorth Dysgwyr
Ffôn: 01656 642637
e-bost: pupilservices@bridgend.gov.uk 

 

Last Updated: 28/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud