Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Nofio am ddim

 

Halo

 

 

Sesiwn nofio am ddim – am ddim i ieuenctid 16 oed ac iau (gyda chefnogaeth menter nofio am ddim Llywodraeth Cymru).

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Dydd Sadwrn

Canolfan Bywyd Bridgend

1-2pm

1-2pm

1-2pm

1-2pm

1-2pm

1-2pm

Pwll Nofio Maesteg

1.45-2.45pm

Chwythadwy

1.45-2.45pm

1.45-2.45pm

Chwythadwy

4-5pm

1.45-2.45pm

Teganau ac arnofion -

3-4pm

Pwll Nofio Pencoed

2.30-3.30pm

1.30-2.30pm

Chwythadwy

11am – 12pm

Teganau ac arnofion -

2.30-3.30pm

1.30-2.30pm

Chwythadwy

3.30-4.30pm

Teganau ac arnofion -

Pwll Nofio y Pil

2-3pm

Teganau ac arnofion

2-3pm

3-4pm

Teganau ac arnofion

3-4pm

3-4pm

Teganau ac arnofion

2.15-3.15pm

Pwll Nofio  Ynysawdre

1-1.45pm

Arnofion i gael hwyl

1-2pm

1-1.45pm

Arnofion i gael hwyl

1-2pm

1-1.45pm

Arnofion i gael hwyl

9-10am

Sesiwn nofio i bawb am ddim - am ddim i bob oedran

Nofio am ddim 

Bob dydd Gwener  4 – 5pm
Canolfan Bywyd Bridgend
Canolfan Chwaraeon Maesteg
Pwll Nofio y Pil

Bob dydd Gwener  5 - 6pm
Pwll Nofio Pencoed

Bob dydd Gwener  1 – 1.45pm
Pwll Nofio  Ynysawdre

Gweithgareddau strwythuredig nofio am ddim: am fwy o wybodaeth cysylltwch â Halo Leisure.

Diogelwch Dŵr

Lleoliad

Dydd

Amser

Meini Prawf Mynediad

Canolfan Bywyd Bridgend

Dydd Iau

10am – 11am

Gallu nofio 25m heb gogls

Pwll Nofio Maesteg

Dydd Iau

11am – 12noon

Gallu nofio 25m heb gogls

Pwll Nofio Pencoed

Dydd Gwener

9am – 10am

Gallu nofio 25m heb gogls

Pwll Nofio y Pil

Dydd Mercher

11am – 12noon

Gallu nofio 25m heb gogls

Pwll Nofio  Ynysawdre

Dydd Gwener

10.30am – 11.30am

Gallu nofio 25m heb gogls

Snorcelu

Lleoliad

Dydd

Amser

Meini Prawf Mynediad

Pwll Nofio Maesteg

Dydd Mawrth

11am – 11.30am

Gallu nofio 10m

Pwll Nofio  Ynysawdre (27 Gorffennaf & 10 Awst)

Dydd Iau

10.30am – 11.30am

Gallu nofio 10m

 

Polo dŵr

Lleoliad

Dydd

Amser

Meini Prawf Mynediad

Pwll Nofio Maesteg

Dydd Mawrth

11.30am – 12noon

Gallu nofio 10m

Pwll Nofio  Ynysawdre (25 Gorffennaf & 8 Awst)

Dydd Mawrth

10.30am – 11.30am

Gallu nofio 10m

 

Cwrs cyflym o wersi nofio

Lleoliad

Dydd

Amser

Meini Prawf Mynediad

Canolfan Bywyd Pen-y-bont

Dydd Llun – Dydd Gwener

9am – 10am

 

Pwll Nofio y Pil

Dydd Llun – Dydd Gwener

10am – 10.30am

Heb gofrestru ar hyn o bryd ar gyfer gwersi Halo (cyfyngedig i 1 wythnos bob 12 mis)

 

Pwll Nofio  Ynysawdre (Wythnos 1, 3 ac 5)

Dydd Gwener

9am – 10.30am

Heb gofrestru ar hyn o bryd ar gyfer gwersi Halo (cyfyngedig i 1 wythnos bob 12 mis)

 

 

Cwrs cyflym o wersi nofio cyfrwng Cymraeg 

Lleoliad

Dydd

Amser

Meini Prawf Mynediad

Pwll Nofio  Ynysawdre ((Wythnos 6)

Dydd Mawrth – Dydd Gwener

9am – 10.30am

Heb gofrestru ar hyn o bryd ar gyfer gwersi Halo (cyfyngedig i 1 wythnos bob 12 mis)

 

I gael mwy o wybodaeth, ewch i: www.haloleisure.org.uk

Last Updated: 19/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud