Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gweithgareddau cyfrwng Cymraeg dros yr haf

Cyfle i gyfuno bod yn egnïol, cael hwyl a defnyddio’r Gymraeg dros wyliau’r haf. Mae’r rhaglenni amrywiol yn agored i bawb ac maent yn cynnig cyfle i ieuenctid a’u teuluoedd gymryd rhan mewn gweithdai a gweithgareddau cyffrous. Mae’r gweithgareddau hyn yn cael eu darparu’n uniongyrchol gan Urdd Gobaith Cymru.

Chwaraeon Lliw


Gweithgareddau’r Urdd

Dyddiad

Gweithgaredd

Lleoliad

Amser

Oedran

Cost

24-26 Gorffennaf

Gwersyll chwaraeon

Ysgol y Ferch o’r Sger

9am – 3.30pm

(drop off from 8.30am)

6-11 oedran

£10 y dydd

31 Gorffennaf - 2 Awst

Gwersyll chwaraeon

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

9am – 3.30pm

(drop off from 8.30am)

6-11 oedran

£10 y dydd

3 – 4 Awst

Gwersyll pel rwyd

Maesteg Sports Centre

10am -11am 10am – 1pm

3 - 5 oedran

6 – 11 oedran

£3.50 y pen

£8 y pen

3 Awst

Dringo

Rest Bay

10am – 3pm

8 oedran

£20 neu

£35 Rhiant a Phlentyn

4 Awst

Gwersyll pel rwyd

Maesteg Sports Centre

10am – 1pm

7-11 oedran

£8

Cyswllt ar gyfer cofrestru:

Catrinstone@urdd.org 07976 003357

Laurenrichards@urdd.org 07484522399#

Cliciwch yma i lawrlwytho poster am y digwyddiadau uchod a’r manylion cysylltu.

Gweithgareddau Menter Bro Ogwr

Logo

 

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Menter Bro Ogwr i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau cyfrwng Cymraeg dros y gwyliau. Cysylltwch â Menter Bro Ogwr yn uniongyrchol i holi am ei rhaglenni.   

01656 732200

www.menterbroogwr.org

Dyddiad

Gweithgaredd

Amser

Oedran

24 - 28 Gorffennaf

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Maesteg CF34 9RW

10am – 12pm

12.30 – 2.30pm

4-6 oed

7-12 oed

31 July – 4 Awst

Ysgol Gyfun Gymraeg y Ferch o’r Sgêr, Greenfield Terrace, Gogledd Corneli, Pen-y-bont, CF33 4LW

10am – 12pm

 

12.30 – 2.30pm

4 -6 oed

 

7 – 12 oed

7 - 11 Awst

Neuadd Goffa Bryncethin, CF329TA

10am – 12pm

 12.30 – 2.30pm

4-6 oed

 7-12 oed

14 – 18 Awst

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw, Hill View, Pontycymer, CF32 8LU

10am – 12pm

12.30 – 2.30pm

4-6 oed

7-12 oed

 
Cliciwch yma i lawrlwytho poster am y digwyddiadau uchod a’r manylion cysylltu.

 

 


  

Last Updated: 17/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud