Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Flying Start

Flying Start logo

Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw rhaglen Dechrau’n Deg, sydd â’r nod o ddarparu teuluoedd â gwell cyfleoedd i’w plant.

Mae’r ardaloedd Dechrau’n Deg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys strydoedd penodedig ym Metws, Melin Ifan Ddu, Bracla, Cefn Glas, Caerau, Corneli, Lewistown, Parc Maesteg, Stad Oakwood, Plasnewydd, Sarn a’r Felin Wyllt.

 

Mae mwy na 1,000 o blant eisoes wedi elwa ar y rhaglen yn yr ardaloedd hyn. 

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â Dechrau’n Deg yn eich ardal chi, ffoniwch Tina Haddon, Rheolwr Tîm Dechrau’n Deg, ar 01656 815168.

Dyddiad

Gweithgaredd

Lleoliad

Amser

31 Gorffennaf

Chwarae Am Oes Mini

 

Blaenllynfi

10-11am

Plasnewydd

1-2pm

1 Awst

Chwarae Am Oes Mini

 

Cefn Glas (Westward)

10-11am

Betws

1-2pm

2 Awst

Chwarae Am Oes Mini

 

Felin Wyllt (Canolfan Gymunedol)

10-11am

Bracla

1-2pm

3 Awst

Chwarae Am Oes Mini

 

Melin Ifan Ddu

10-11am

Lewistown

1-2pm

4 Awst

Chwarae Am Oes Mini

 

AYF

10-11am

Sarn

1-2pm

 

 

 

 

7 Awst

Picnic Tedi Bêrs 

 

Blaenllynfi

10-11am

Plasnewydd

1-2pm

8 Awst

Picnic Tedi Bêrs 

 

Cefn Glas (Westward)

10-11am

Betws

1-2pm

9 Awst

Picnic Tedi Bêrs 

 

Felin Wyllt (Canolfan Gymunedol)

10-11am

Bracla

1-2pm

10Awst

Picnic Tedi Bêrs 

 

Melin Ifan Ddu

10-11am

Lewistown

1-2pm

11 Awst

Picnic Tedi Bêrs 

 

AYF

10-11am

Sarn

1-2pm

 

 

 

 

14 Awst

Môr Ladron a Thywysogesau

Blaenllynfi

10-11am

Plasnewydd

1-2pm

15 Awst

Môr Ladron a Thywysogesau

Cefn Glas (Westward)

10-11am

Betws

1-2pm

16 Awst

Môr Ladron a Thywysogesau

 

Felin Wyllt (Canolfan Gymunedol)

10-11am

Bracla

1-2pm

17 Awst

Môr Ladron a Thywysogesau

Melin Ifan Ddu

10-11am

Lewistown

1-2pm

18 Awst

Môr Ladron a Thywysogesau

AYF

10-11am

Sarn

1-2pm

 

 

 

 

21 Awst

Straeon, caneuon a rhigymau yn yr awyr agored

Blaenllynfi

10-11am

Plasnewydd

1-2pm

22 Awst

Straeon, caneuon a rhigymau yn yr awyr agored

Cefn Glas (Westward)

10-11am

Betws

1-2pm

23 Awst

Straeon, caneuon a rhigymau yn yr awyr agored

Felin Wyllt (Canolfan Gymunedol)

10-11am

Bracla

1-2pm

24 Awst

Straeon, caneuon a rhigymau yn yr awyr agored

Melin Ifan Ddu

10-11am

Lewistown

1-2pm

25 Awst

Straeon, caneuon a rhigymau yn yr awyr agored

AYF

10-11am

Sarn

1-2pm

Last Updated: 17/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud