Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Egnïol Am Oes

Girl Jumping Cropped

Bydd plant sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael gwledd o hwyl yr haf yma wrth i fentrau chwarae poblogaidd dros wyliau’r ysgol ddod yn eu hôl. 

Mae cynllun Egnïol Am Oes yn cael ei gydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a phartneriaid fel Halo Leisure ac mae’n gynllun gwyliau AM DDIM ar gyfer ieuenctid 8 - 12 oed, gyda ffocws ar chwaraeon, gemau, y celfyddydau, gweithgareddau creadigol ac, yn fwy na dim, hwyl!

Bydd y cynlluniau, sy’n cael cefnogaeth gan nifer o gynghorau tref a chymuned, yn cael eu cynnal mewn ysgolion a lleoliadau eraill mewn naw ardal ledled y fwrdeistref sirol.  

Lleoliad

Dyddiadau

 Amser

Canolfan Chwaraeon Bracla

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr 

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Ysgol Gynradd Caerau

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Canolfan Bywyd Cwm Garw

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Neuadd Les Heol y Cyw

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Pafiliwn Llangynwyd  

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Canolfan Chwaraeon Maesteg

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Canolfan Bywyd Cwm Ogwr

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Ysgol Gyfun Pencoed

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Ysgol Gyfun Porthcawl

31 Gorffennaf – 25 Awst

10am – 2pm

Canolfan Len Evans, Abercynffig 

(Sylwer ar y newid lleoliad. Croeso i blant Pen-y-Fai)

Weekdays 31 July – 25 Awst

10am – 2pm

Mae cynlluniau gwyliau Egnïol Am Oes Mini yn gallu newid ac ni ddylid dibynnu arnyn nhw fel trefniadau gofal plant. Cliciwch yma am ffurflen gofrestru i fynd gyda chi ar y diwrnod cyntaf. 


Rhaid cofrestru plant cyn iddynt ddod i’r sesiynau ond bydd y cofrestru ar agor drwy gydol yr haf.                               

Cefnogir Canolfan Chwaraeon Bracla gan Gyngor Cymuned Bracla
Cefnogir Canolfan Bywyd Cwm Garw gan Gyngor Cymuned Cwm Garw
Cefnogir Canolfan Bywyd Cwm Ogwr gan Gyngor Cymuned Cwm Ogwr
Cefnogir Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr gan Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr
Cefnogir Canolfan Chwaraeon Maesteg gan Gyngor Tref Maesteg
Cefnogir Neuadd Les Heol-y-cyw gan Gyngor Cymuned Llangrallo Uchaf
Cefnogir Ysgol Gynradd Caerau gan Gyngor Tref Maesteg
Cefnogir Ysgol Gyfun Pencoed gan Gyngor Tref Pencoed
Cefnogir Ysgol Gyfun Porthcawl gan Gyngor Tref Porthcawl

Cefnogir Canolfan Len Evans, Abercynffig gan Gyngor Cymuned Newcastle Higher

(Sylwer ar y newid lleoliad. Croeso i blant Pen-y-Fai)

Last Updated: 25/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud