Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dyddiau gweithgarwch hwyliog ParkLives

Parklives Imagery 

Mae ‘ParkLives’ yn gyfres o weithgareddau awyr agored am ddim addas i deuluoedd sy’n cael eu cynnal ym mharciau gwledig a gofod gwyrdd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros wyliau’r haf.

Maent yn cael eu cyllido gan Coca-Cola a’u cefnogi’n lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd sesiynau ParkLives yn manteisio i’r eithaf ar yr awyr agored gwych ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Canolfan Chwaraeon Bracla ar 01656 815119 neu e-bost Lily Gallagher at Lily.Gallagher@bridgend.gov.uk

Tai Chi a Lles
Patrwm symud i ymlacio i bob gallu sy’n hybu lles.

Gwarchodfa Natur Cynffig 
Bob dydd Mawrth, 11am – hanner dydd (25 Gorffennaf - 29 Awst)

Parc Lles Maesteg 
Bob dydd Gwener, 10am – 11am (28 Gorffennaf - 1 Medi)

Llynnoedd Winderness Porthcawl
Bob dydd Llun, 10am – 11am (24 Gorffennaf – 28 Awst)

Caeau Newbridge 

Bob dydd Iau i 27 Gorffennaf to 31 Awst

Amser

Gweithgaredd

Oedran

10 – 11am

Cleddyfwyr Bach

(3 - 6 oedran)

10 – 11am

Cleddyfwyr 

(7+ oedran)

 

10 – 11am

Swmba

(12+ oedran)

11am – 12pm

Tai Chi Teulu

 

11.30am – 12.45pm

Cwrs rhwystrau

(6+ oedran)

1 - 2pm

Pêl droed swigod

(10-14 oedran)

2.30 - 3.45pm

Beiciau balans

(3-6 oedran)

4 - 5pm

Parkour

(8+ oedran)

Bob yn ail dydd Iau (3, 17 a 31 Awst)
Rhedeg Rasys  1 - 2pm

Mae Rhedeg Rasys yn gamp arloesol i bobl anabl sydd â nam ar y balans.       

Mae Rhedwr Ras yn feic tair olwyn sydd wedi’i greu’n arbennig heb bedalau ac nid yw cadw balans yn broblem arno. Ymholiadau ac angen archebu ymlaen llaw.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gareth Walters ar 01656 815220 / 07789 371771.

 

Last Updated: 20/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud