Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bcbc Schools Out Web Wel 0717 2

Mae gwyliau’r haf yma!

Cyfle i gael haf hyfryd o hwyl gyda’n dewis cyffrous ni o weithgareddau dileu diflastod i gadw’r plant mwyaf cŵl hyd yn oed yn hapus, yn iach ac yn egnïol dros y gwyliau.

Cyfle i gynhesu gyda’n cynlluniau gwyliau AM DDIM gan gynnwys Egnïol Am Oes, Chwarae Am Oes Mini a’n holl weithgareddau Warden Chwarae newydd. Bydd cyfle i ddarganfod mwy o sesiynau hwyliog fel llyfrgell a chrefftau, nofio am ddim a llawer mwy sy’n cael eu cynnal ledled y fwrdeistref sirol, fel sydd i’w weld isod.

Edrychwch ar ein bas data ‘Beth Sy’n Digwydd’ am ddigwyddiadau a gweithgareddau, drwy chwilio yn ôl dyddiad, math o weithgaredd, lleoliad neu ardal. Dewiswch ‘Gwyliau Ysgol’ oddi ar y gwymprestr o dan y categori ‘chwilio am fath o ddigwyddiad’.            

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i gadw’r wybodaeth yn ddiweddar, mae posib i’r gweithgareddau newid weithiau. Cysylltwch â’r lleoliad cyn gwneud ymweliad.   

Diolch i’r cynghorau tref a chymuned, a’n partneriaid, am eu cefnogaeth barhaus.                         

 Bactif Logo Final Hi 0216   Girl jumping   Parklives Logo 

 Gweithgareddau haf B-actif

 

Egnïol Am Oes

 

 Dyddiau gweithgarwch hwyliog ParkLives

 Halo2    Communities First    Flying Start logo

Halo leisure

 

Communities First

 

Flying Start

 Menter Bro Ogwr logo   Urdd sport logo     Girl and boy reading

 Menter Bro Ogwr

 

Urdd

 

Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwydodaeth Pen-y-bont ar Ogwr

Love 2Walk

 

 Grand Pavilion

 

Bryngarw House

Love2Walk 

 

 Pafiliwn y Grand Porthcawl

 

Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw

 

Last Updated: 26/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud