Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwaharddiadau Disgyblion

Gellir gwahardd plentyn o ysgol neu uned cyfeirio disgyblion os yw wedi torri polisi ymddygiad yr ysgol yn ddifrifol neu os yw’n peri risg i addysg neu les dysgwyr eraill.

 

Mae'r canllawiau perthnasol yn:

Gwahardd o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion

Dogfen ganllawiau Llywodraeth Cymru: rhif 171/2015

Dyddiad cyhoeddi: Ebrill 2015

 

Mae ein canllawiau yn rhoi cyngor ynglŷn â:

 • gwahardd dysgwyr o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion
 • y gweithdrefnau ar gyfer apelio yn erbyn gwaharddiad 
 • sut i gynnal addysg dysgwyr sydd wedi eu gwahardd.

Maent wedi eu rhannu’n 7 adran, ac mae’r rheini’n ymdrin â:

 • defnyddio gwaharddiadau
 • y weithdrefn ar gyfer gwahardd dysgwr, a rôl y pennaeth
 • cyfrifoldebau’r pwyllgor disgyblu
 • panelau apelio annibynnol
 • cyfranogiad yr heddlu ac achosion troseddol cyfochrog
 • y gweithdrefnau ar ôl gwaharddiad ac ailintegreiddio ar ôl gwaharddiad
 • arian i ddilyn dysgwyr sydd wedi eu gwahardd.

Dan adran 52(4) o Ddeddf Addysg 2002 (dolen allanol), rhaid i’r rhai sy’n penderfynu gwahardd, ac sy’n gweinyddu’r gweithdrefnau gwahardd a’r broses apelio, dalu sylw i’r canllawiau hyn. Mae’r rheini’n cynnwys:

 • penaethiaid
 • athrawon sy’n gyfrifol am uned cyfeirio disgyblion
 • cyrff llywodraethu
 • awdurdodau lleol
 • panelau apelio annibynnol.

 

Os bydd angen rhagor o wybodaeth neu gyngor arnoch ar wahardd disgyblion, cysylltwch â'r tîm Cefnogi Dysgwyr:

(01656) 642637 neu anfonwch e-bost i pupilservices@bridgend.gov.uk

 

 

Last Updated: 24/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud