Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Derbyn disgyblion i ysgolion

Caiff mynediad plant i ysgolion ei reoli a’i weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyn’. Yn achos ysgolion cymunedol, yr awdurdod lleol (ALl), h.y. Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yw hwn.

Polisi a threfniadau ar gyfer derbyn plant i ysgolion

Mae'r wybodaeth hon hefyd yn cael ei chynnwys yn y Llyfryn Ysgolion Dechrau , sy'n rhoi i rieni / gofalwyr gyda gwybodaeth gyffredinol am gynradd Penybont , uwchradd ac arbennig ac, yn fwy penodol, fanylion am y derbyniadau ac apeliadau trefniadau llywodraethu'r ysgolion hynny.

Ysgol feithrin / ffurflenni derbyn dosbarth

 Ysgol gynradd (dosbarth derbyn) ffurflenni derbyn

Ffurflenni derbyn ysgolion uwchradd

Sylwer: os byddwch yn anfon y ffurflenni wedi'u cwblhau i'r cynor drwy e-bost, ni all y cyngor fod yn gyfrifol am unrhyw ddata a gollir yn ystod y trosglwyddiad.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth neu gyngor arnoch ar dderbyn a throsglwyddo, cysylltwch â Chymorth Dysgwyr. Ffôn: 01656 642637. e-bost: pupilservices@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 26/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud