Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gynradd Dolau

B45 - Ysgol Gynradd Dolau

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 660366

08:12am
08:18am
08:20am
08:25am
08:30am

08:35am

Safle bws, Brynteg, Heol y Cyw
Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)
Safle bws, Penprysg Road (Clinig)
Safle bws, Hendre Road
Lleng Brydeinig Pencoed (Gall yr amser amrywio ychydig oherwydd y groesfan reilffordd)
Cofeb (Safle bws ger Chatterton Arms)

Last Updated: 23/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud