Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gymraeg Bro Ogwr

  • B52 - Bracla a Parc Derwen
  • B53 - Cefn Glas
  • B54 - Broadlands
  • B55 - Pencoed
  • B56 - Tondu ac Abercynffig
  • B57 - Sarn a Bryncethin
  • B58 - Y Felin Wyllt a Llidiard

 

B52 - Brackla a Parc Derwen

Gweithredwr bysiau - Gwyn Jones Coaches - 01656 720300

08:30am
08:38am
08:40am
08:42am
08:44am
08:46am
08:48am

Safle bws, Parc Derwen (Coety)
Safle bws, Hyacinth Drive (Bracla)
Safle bws Hunters Lodge
Safle bws ger The Hollies, Channel View
Safle bws gyferbyn â Bishopswood / Channel View
Safle bws ar ôl Underwood Place, Channel View
Safle bws ger The Woodlands, Channel View

 

B53 - Cefn Glas

Gweithredwr bysiau - First Call Travel - 01685 371012

08:15am

08:18am

08:22am
08:23am
08:25am
08:26am
08:27am
08:28am
08:32am

08:35am

Safle bws Bryntirion Hill (Ar yr ochr sy’n wynebu i fyny Bryntirion Hill)
Safle bws Bryntirion (goleuadau Bryngolau) ar yr ochr tuag at Drelales
Clwb OCLP, (Gyferbyn â’r clwb wrth y tir diffaith)
Safle bws, Llangewydd Road (cyn troi i Barnes Avenue)
Safle bws, cornel Heol Tŷ Main, ar Barnes Avenue
Safle bws, ger Cae Hen Eglwys, ar Barnes Avenue
Safle bws, gyferbyn â Chiswick Close, ar Barnes Avenue
Fflatiau Tŷ Nant, ar Llangewydd Road, Cefn Glas
Heol y Nant (gyferbyn â’r gyffordd wrth Heol-y-Frehines a Heol-y-Nant
Pen uchaf Park Street (Safle bws y tu allan i Adeilad St Margaret's Court)

 

B54 - Broadlands

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 660366

8:20am
8:30am

Trelales
Safle bws ar Broadlands

 

B55 - Pencoed

Gweithredwr bysiau - First Call Travel - 01685 371012

08:05am
08:10am
08:15am
08:16am
08:20am
08:25am

08:28am
08:35am
08:40am
08:45am

Safle bws, Clwb Cymdeithasol Heol y Cyw
Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)
Safle bws, Heol y Gerddi (Ni ddefnyddir ar hyn o bryd)
Safle bws, Pant Glas
Safle bws, Erw Wen (Glyn y Mel)
Safle bws, Hendre Road (Cysgodfan bws Hendre Road / Greenacre Drive)
Lleng Brydeinig Pencoed
Safle bws, Parc Bocam
Safle bws, Neuadd Llangrallo (Ni ddefnyddir ar hyn o bryd)
Mynediad Cerddwyr Erw Hir ar Coychurch Road

 

B56 - Tondu ac Abercynffig

Gweithredwr bysiau - First Call Travel - 01685 371012

08:05am
08:08am
08:15am
08:20am
08:30am
08:32am
08:40am
08:42am
08:45am

Derllwyn Hill
Safle bws Llynfi Arms Tondu
Safle bws y tu allani'r lloches, Abergarw Road
Bettws Hill (Safle bws ar y briffordd wrth Jumbo Hill)
Cyffordd Oak Street / Bridgend Road, Abercynffig
Safle bws Bridgend Road (Simla Restaurant)
Tafarn y Swan - Penyfai Road, Abercynffig
Safle bws, Heol yr Eglwys / Protheroe Ave (prynhawn yn unig)
Clwb Rygbi Pen-y-bont ar Ogwr

 

B57 - Sarn a Bryncethin

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 660366

08:30am
08:35am
08:37am
08:40am
08:42am
08:44am
08:50am

Bryncethin (cilfan y tu allan i Ogmore Comprehensive School)
Royal Oak, Bryncethin
Ysgol Iau Bryncethin
Safle bws Canola
Safle bws Swyddfa Post Sarn (gyferbyn ar y daith yn y bore)
Pen uchaf Sarn Hill
Safle bws Dunlops

 

B58 - Y Felin Wyllt a Llidiard

Gweithredwr bysiau - Cresta Coaches - 01656 660366

08:05am
08:10am
08:12am
08:15am
08:18am
08:25am
08:27am
08:30am

Safle bws, Litchard Hill
Safle bws Litchard Mission
Safle bws, Wildmill Lane
Cysgodfan y Felin Wyllt
Safle bws, siopau’r Felin Wyllt
Safle bws Ysbyty Tywysoges Cymru
Safle bws, Pendre
Safle bws, Coity Road (Cemetery Road)

Last Updated: 11/05/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud