Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gyfun Llanhari

B66 - Pencoed

Gweithredwr bysiau - Michael Davey - 01656 725073

07:45am
07:50am
07:52am
07:55am
08:00am
08:05am
08:08am

Heol y Cyw (Prif safle bws ar y bont)
Safle bws, Parc Bocam
Safle bws, Parc Maerdy
Safle bws, Britannia (Cofeb Pencoed)
Safle bws, Hendre Road
Safle bws, Pencoed Primary School
Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)

Last Updated: 23/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud