Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cod ymddygiad teithio

Mae eich diogelwch yn bwysig iawn i ni. Mae’n rhaid i chi ymddwyn yn gyfrifol ac yn ddiogel pan fyddwch yn teithio i’r ysgol neu’r coleg ac adref, pa un a ydych yn teithio ar fws, trên, tacsi neu feic, yn cerdded neu’n teithio mewn unrhyw ffordd arall.

Dywedwch wrth athro, rhiant neu’r gyrrwr am unrhyw ymddygiad gwael neu fwlio a welwch.

Eich cyfrifoldeb

 • Parchwch bobl eraill bob amser, gan gynnwys disgyblion, gyrwyr a’r cyhoedd
 • Parchwch gerbydau ac eiddo bob amser
 • Byddwch yn gwrtais bob amser
 • Peidiwch byth â gollwng sbwriel
 • Dilynwch y gyfraith bob amser

Eich diogelwch

 • Dylech bob amser ymddwyn yn dda pan fyddwch yn teithio
 • Dilynwch gyfarwyddiadau’r gyrrwr bob amser pan fyddwch yn teithio
 • Peidiwch byth â thynnu sylw’r gyrrwr
 • Croeswch y ffordd yn ddiogel ac yn synhwyrol bob amser
 • Teithiwch ar hyd llwybr diogel bob amser

Eich hawliau

 • Bod yn ddiogel wrth deithio
 • Cael eich trin yn deg a chyda pharch
 • Cael dweud wrth rywun os bydd rhywun neu rywbeth yn achosi problemau i chi
 • Peidio â chael eich bwlio na’ch pryfocio
Last Updated: 23/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud