Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tocynnau bws ysgolion

A yw fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol?

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol ar sail pa mor bell y mae’n byw oddi wrth yr ysgol addas agosaf. Mae mwy o wybodaeth am y polisi cludiant ysgolion ar gael yng nghanllaw dechrau’r ysgol ar wefan y cyngor.

Pryd bydd fy mhlentyn yn derbyn ei docyn bws?

Cyn dechrau’r flwyddyn ysgol byddwch yn derbyn ffurflen gais ar gyfer tocyn bws. Ar ôl ichi lenwi a dychwelyd y ffurflen gyda llun maint pasbort cymeradwy, byddwch yn derbyn y tocyn bws cyn dechrau’r flwyddyn ysgol. 

A fydd fy mhlentyn yn cael defnyddio cludiant os nad wyf yn derbyn tocyn?

Bydd - ar yr amod bod y plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol. Mae gyrwyr bysiau wedi cael cyfarwyddyd i ganiatáu i blant cymwys heb docynnau deithio i’r ysgol, yna gallant gael tocyn dros dro o dderbynfa’r ysgol tra bod tocyn yn cael ei gynhyrchu.

Os na fydd eich plentyn wedi cael tocyn erbyn diwedd mis Awst, gallwch anfon neges e-bost at schooltransport@bridgend.gov.uk neu gysylltu â’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol yn uniongyrchol ar 01656 642654.

A gaiff fy mhlentyn ddefnyddio’r tocyn bws ar lwybr bws arall i’r ysgol?

Na – caiff ddefnyddio’r tocyn bws ar gyfer rhif y llwybr a nodir ar y tocyn yn unig.

Beth sy’n digwydd os yw tocyn fy mhlentyn yn mynd ar goll, yn cael ei ddifrodi neu ei ddwyn?

Cewch archebu tocyn bws newydd trwy gysylltu â’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol yn uniongyrchol ar 01656 642654 neu trwy anfon neges e-bost at schooltransport@bridgend.gov.uk. Sylwer y codir £5 am unrhyw docynnau y mae angen eu hail anfon oherwydd bod yr un gwreiddiol wedi ei golli neu ei ddifrodi.

A gaiff fy mhlentyn ddefnyddio cludiant ysgol os yw ei docyn wedi mynd ar goll, wedi ei ddifrodi neu ei ddwyn?

Caiff - mae’r holl yrwyr wedi cael cyfarwyddyd i ganiatáu i’r disgybl deithio heb ei docyn ar y bore cyntaf. Ar ôl cyrraedd yr ysgol, mae’n ofynnol i’r disgybl roi gwybod i staff derbynfa’r ysgol ei fod wedi colli neu ddifrodi’r tocyn a chael tocyn dros dro.

Beth os yw tocyn fy mhlentyn dod i ben?

Ceir archebu tocyn bws newydd trwy gysylltu â’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol yn uniongyrchol ar 01656 642654, neu trwy anfon e-bost at schooltransport@bridgend.gov.uk.

A gaiff ffrind fy mhlentyn deithio ar y bws ysgol gyda fy mhlentyn er nad yw’n gymwys?

Na – dim ond disgyblion cymwys, sydd â thocyn bws, sydd â’r hawl i deithio.

Last Updated: 09/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud