Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Disgyblion nad ydynt yn gymwys

Nid yw fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol, a oes unrhyw gymorth arall ar gael?

Mewn rhai achosion, bydd rhai lleoedd gwag ar gael ar rai contractau bysiau ysgol a gall rhieni a gofalwyr brynu’r lleoedd hyn.

 

Sut gallaf brynu sedd?

Bydd y seddi’n cael eu cynnig ar ôl cyfrif nifer y rhai sy’n gadael ysgol ac asesu’r lleoedd sydd ar gael.

I ofyn am ffurflen gais i brynu sedd, cysylltwch â’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol ar schooltransport@bridgend.gov.uk neu trwy anfon llythyr i:

Adran Cludiant i’r Ysgol
Swyddfeydd Dinesig
Lefel 2
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Prynais sedd wag i fy mhlentyn ar gyfer y flwyddyn academaidd ddiwethaf, a fydd angen i mi wneud cais arall eleni?

Bydd – anfonir llythyrau a ffurflenni cais at yr holl rieni a brynodd sedd wag yn y flwyddyn academaidd flaenorol, ond nid oes gwarant y bydd sedd ar gael ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

 

Efallai na fydd fy mhlentyn yn defnyddio’r cludiant bob dydd, neu bydd yn ei ddefnyddio ar gyfer taith un ffordd yn unig. A oes angen i mi dalu’r swm llawn?

Oes – Mae’n rhaid i chi dalu’r swm llawn gan eich bod yn cadw sedd p’un a yw eich plentyn yn teithio ai peidio.

 

Os caiff fy mhlentyn sedd ar y cludiant, a yw hwn yn cael ei warantu ar gyfer y flwyddyn academaidd?

Na – os oes angen cludiant ar ddisgyblion cymwys ychwanegol ac nad oes digon o seddi, mae’n bosibl y bydd disgyblion nad ydynt yn gymwys yn colli eu lleoedd. Bydd unrhyw blentyn sy’n colli ei sedd yn cael ad-daliad pro rata.

 

Os bydd amgylchiadau’n newid ac nad oes angen lle ar fy mhlentyn ar y cludiant, gaf i ganslo’r sedd?

Cewch – i ganslo lle eich plentyn a chael ad-daliad pro-rata, cysylltwch â’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol trwy e-bost i schooltransport@bridgend.gov.uk neu trwy anfon llythyr i’r Adran Gludiant, Swyddfeydd Dinesig, Lefel 2, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB, gan nodi o ba ddyddiad na fydd angen cludiant ar eich plentyn.

 

Last Updated: 09/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud