Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwestiynau cyffredin

Porwch y tudalennau hyn i ganfod atebion i gwestiynau cyffredin ynglŷn â chludiant am ddim i’r ysgol i ddisgyblion a myfyrwyr ysgolion a cholegau prif ffrwd ac anghenion addysgol arbennig, yn ogystal â disgyblion nad oes ganddynt hawl i gael cludiant am ddim i’r ysgol.

Mae mwy o wybodaeth gyffredinol ar gael hefyd am docynnau bws ysgolion, ac ymddygiad disgyblion ar gludiant ysgol.

Os oes gennych ymholiad arall ynglŷn â chludiant i’r ysgol, cysylltwch â’r adran Gludiant ar 01656 642654, neu anfonwch neges e-bost at schooltransport@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 09/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud