Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cludiant i’r ysgol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am ddarparu a chydgysylltu amrywiaeth o gludiant ysgol a choleg ar gyfer mwy na 6,000 o ddisgyblion a myfyrwyr.

Bori tudalennau gwe hyn i weld Polisi Cludiant Rhwng Y Cartref A'r Ysgol/Coleg 2016-17 a Cludiant O'r Cartref I'r Ysgol - Hysbysiad Diogelwch ar gyfer rhieni a gofalwyr. Hefyd, lwybrau bysiau sy’n gwasanaethu ysgol eich plentyn, yn ogystal ag atebion i amrywiol gwestiynau cyffredin.

Cynllun peilot 'Dim Pas Dim Teithio'

Darperir cludiant am ddim o’r cartref-i’r-ysgol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont-i ddisgyblion ar sail meini prawf.  

Mae cynllun ‘Dim Pas Dim Teithio’ yn cael ei dreialu ar gyfer Tymor yr Haf yn Ysgol Brynteg, gan ddechrau 16 Ebrill 2018. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cyswllt

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â chludiant ysgol neu os ydych am gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol ar 01656 642654, neu anfonwch neges e-bost at schooltransport@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 28/03/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud