Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Addysg Grefyddol

Y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol

Pennir aelodaeth CYSAG gan Ddeddfau Addysg 1944, 1993 a Deddf Diwygio Addysg 1988. Mae CYSAG yn cynnwys tri grŵp cyfansoddol:

  • enwadau Cristnogol a chrefyddau ac enwadau crefyddol eraill;
  • cymdeithasau sy’n cynrychioli athrawon; a
  • yr awdurdod lleol (ALl).

Prif swyddogaeth CYSAG yw:

  • cynghori’r ALl ynglŷn ag addoli a’r addysg grefyddol sydd i gael ei darparu yn unol â’r maes llafur cytûn, gan gynnwys dulliau addysgu, cyngor ar ddeunyddiau a darpariaeth hyfforddiant i athrawon;
  • ystyried pa un ag argymell i’r ALl y dylid adolygu ei faes llafur cytûn presennol trwy gynnal Cynhadledd Maes Llafur Cytûn;
  • ystyried ceisiadau gan ysgolion am benderfyniadau (i gael eu heithrio o’r gofyniad bod yr addoli yn “Gristionogol”); ac
  • adrodd yn flynyddol i’r ALl a’r Adran Addysg a Sgiliau ynglŷn â’i weithgareddau.

CYSAG Peny-y-bont ar Ogwr - Adroddiad Blynyddol 2015-2016

Last Updated: 15/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud