Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Traeth y Sger

Dyma’r traeth pellaf i’r gorllewin a dim ond drwy gerdded o Rest Bay neu Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig y gallwch ei gyrraedd.

Nodweddion Gorau: Tywodlyd a gwastad gan mwyaf, yn cael ei ddefnyddio’n bennaf gan bobl leol, sy’n golygu ei fod yn un o’r traethau tawelaf ym Mhorthcawl.

Achubwr bywyd ar ddyletswydd? Mae achubwyr bywyd sy’n gwirfoddoli yn patrolio ar rai adegau, ond cofiwch Dim Baner, Dim Achubwr Bywydau.

Cyfleusterau a siopau lleol: Does dim cyfleusterau na siopau.

Da i blant? Does dim cyfleusterau i blant.

Pa mor bell yw’r toiledau? Mae’r toiledau agosaf gwaith 40 munud o gerdded oddi yma yn Rest Bay neu yng ngwarchodfa natur Cynffig.

Parcio: Nid oes meysydd parcio wrth law gan mai ar droed y ceir mynediad i’r traeth. Mae’r maes parcio agosaf yn Rest Bay neu yng Ngwarchodfa Natur Cynffig.

Cludiant Cyhoeddus: Nid yw’n hawdd ei gyrraedd ar y gwasanaethau bws i Borthcawl sy’n cael eu darparu gan First Bus. Mae amryw o wasanaethau uniongyrchol yn rhedeg o Ben-y-bont ar Ogwr, Caerdydd ac Abertawe.

Beth am anifeiliaid anwes? Caniateir cŵn ar y traeth, ond cofiwch godi baw eich ci a’i waredu.

Pwyntiau eraill o ddiddordeb: Lle hyfryd ar gyfer cerdded.

Pwy fyddai’n meddwl! Pan fydd y llanw ar drai gallwch weld plac er cof am y bywydau a gollwyd ar yr S.S. Santampa a Bad Achub y Mwmbwls. Pan fydd y dŵr yn isel iawn mae darnau o’r llongau’n dal i ddod i’r golwg.

Ble mae’r traeth? Taith gerdded o 20 munud o Rest Bay ochr yn ochr â Chlwb Golff Brenhinol Porthcawl.

Last Updated: 19/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud