Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Traeth Glan y Môr

Yn cael ei adnabod hefyd fel traeth y dref, cafodd y traeth hwn ei darmacio’n rhannol yn y 1980au i atgyweirio’r amddiffynfeydd môr. Mae nofio wedi’i wahardd gan fod y traeth yn beryglus iawn ar rai adegau o’r llanw. Mae’r creigiau’n finiog iawn mewn mannau.

Nodweddion Gorau: Rhagorol er mwyn archwilio pyllau glan môr.

Achubwr bywyd ar ddyletswydd? Nid oes achubwyr bywyd yn patrolio gan fod nofio wedi’i wahardd.

Cyfleusterau a siopau lleol: Mae’r traeth hwn yn agos at holl gyfleusterau canol y dref fel barrau caffi, toiledau, siopau, barrau, a Phafiliwn y Grand sydd â bar caffi ac adloniant.

Da i blant? Does dim cyfleusterau ar y traeth, er dim ond i chi gerdded ar hyd y Promenâd fe gyrhaeddwch yr Harbwr a gorsaf bad achub yr RNLI. Mae traeth Coney gyda’i ffair a’i arcêd ddiddanu o fewn deg munud o gerdded.

Pa mor bell yw’r toiledau? Mae’r toiledau agosaf o fewn ychydig funudau o gerdded yn John Street yng nghanol y dref.

Parcio: Mae’r lle parcio ar lan y môr yn gyfyngedig ac mae dau faes parcio talu ac arddangos ym Mhorthcawl.

Cludiant Cyhoeddus: Mae First Bus yn darparu gwasanaeth bws i Borthcawl. Mae amryw o wasanaethau uniongyrchol yn rhedeg o Ben-y-bont ar Ogwr, Caerdydd ac Abertawe.

Beth am anifeiliaid anwes? Nid yw cŵn yn cael mynd ar y traeth rhwng mis Mai a Medi.

Ble mae’r traeth? Gadewch yr M4 ar gyffordd 37 a dilynwch yr arwyddion am ganol tref Porthcawl. Anelwch tua’r de o Portway (ffordd ddeuol), cadwch i’r dde ar y promenâd dwyreiniol ac mae traeth glan y môr ar y llaw chwith ichi.

Last Updated: 19/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud