Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Traeth Coney

Mae hwn yn draeth Baner Las poblogaidd, llawn tywod euraidd, heb fawr iawn o greigiau.

Nodweddion Gorau: Tywod euraidd mân.

Achubwr bywyd ar ddyletswydd? Achubwr bywydau o fis Mai i fis Medi. Cofiwch, dim baner, dim achubwr bywydau.

Cyfleusterau a siopau lleol: Mae’r traeth wedi’i leoli o flaen ffair fawr ac ardal glan y môr lle ceir siopau, barrau caffi, unedau bwyd cyflym a barrau.

Da i blant? Mae yma ganolfan adloniant sy’n cynnwys bowlio, lle bwyd, a difyrion. Hefyd, ar y traeth, ceir reidiau ar asynnod, trampolinau a chestyll neidio.

Pa mor bell yw’r toiledau? Mae toiledau yn y ganolfan adloniant (gyda chyfleusterau newid babanod), ynghyd â thoiledau ym mar Hi Tide.

Parcio: Mae dau faes parcio ar gael, un wrth ymyl y traeth a’r llall gwaith rhai munudau o gerdded oddi yno.

Cludiant Cyhoeddus: Mae First Bus yn darparu gwasanaeth bws i Borthcawl. Mae amryw o wasanaethau uniongyrchol yn rhedeg o Ben-y-bont ar Ogwr, Caerdydd ac Abertawe.

Beth am anifeiliaid anwes? Nid yw cŵn yn cael mynd ar y traeth rhwng mis Mai a Medi.

Pwyntiau eraill o ddiddordeb: Mae cadeiriau cynfas ar gael. Yn ystod y tymor brig mae marchnad agored yn cael ei chynnal yma. Mae’n agos iawn at harbwr Porthcawl lle mae stemars pleser y Waverley a’r Balmoral yn ymadael am fordeithiau ar hyd Môr Hafren ac arfordir Dyfnaint.

Ble mae’r traeth? Gadewch yr M4 ar gyffordd 37 a dilynwch yr arwyddion am ganol tref Porthcawl. Ar y bedwaredd gylchfan, cadwch i’r chwith ac fe welwch y Ffair a’r traeth.

Last Updated: 19/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud