Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rest Bay

Mae hwn yn draeth Baner Las poblogaidd, llawn tywod euraidd, heb fawr iawn o greigiau.

Nodweddion Gorau: Milltiroedd o dywod euraidd mân.

Achubwr bywyd ar ddyletswydd? Achubwr bywydau o fis Mai i fis Medi. Cofiwch, dim baner, dim achubwr bywydau.

Cyfleusterau a siopau lleol: Mae yma far caffi, toiledau, canolfan cymorth cyntaf a phlant ar goll, ynghyd ag Academi Frigdonni sy’n cynnig gwersi yn ystod y tymor brig.

Da i blant? Mae’r milltiroedd o dywod euraidd yn ei wneud yn draeth delfrydol i deuluoedd. Mae’n boblogaidd iawn ar gyfer chwaraeon dŵr, syrffio’r traeth, canŵio, brigdonni/gyda barcut a chorff-fyrddio. Dim sgis jet os gwelwch yn dda.

Pa mor bell yw’r toiledau? Mae’r toiledau gwaith ychydig funudau o gerdded oddi yma, drws nesaf i’r bar caffi.

Parcio: Mae un maes parcio talu ac arddangos wrth ymyl y traeth, ynghyd â sawl lle parcio i yrwyr anabl sy’n edrych dros y traeth.

Cludiant Cyhoeddus: Mae First Bus yn darparu gwasanaeth bws i Borthcawl. Mae amryw o wasanaethau uniongyrchol yn rhedeg o Ben-y-bont ar Ogwr, Caerdydd ac Abertawe. Mae Rest Bay sawl milltir o’r safle bysiau yng nghanol y dref, felly bydd angen ichi un ai gerdded neu ymuno â’r trên ffordd sy’n rhedeg o Bromenâd Porthcawl ac yn stopio mewn gwahanol fannau nes cyrraedd Rest Bay.

Beth am anifeiliaid anwes? Nid yw cŵn yn cael mynd ar y traeth rhwng mis Mai a Medi.

Pwyntiau eraill o ddiddordeb: Lle hyfryd ar gyfer cerdded gan fod modd cerdded ar hyd y morlin i Pink Bay a’r tu hwnt.

Pwy fyddai’n meddwl! Cafodd Cartref Gwella 1880, sy’n edrych dros Rest Bay, ei godi ar sail cyngor Florence Nightingale.

Ble mae’r traeth? Gadewch yr M4 ar gyffordd 37 a dilynwch yr arwyddion am ganol tref Porthcawl. Ar y gylchfan ar ôl 3 milltir, cymerwch y 3ydd troad (i’r dde) i Newton Nottage Road, sy’n troi’n Fulmar Road yn fuan, gan ddilyn yr arwyddion am Rest Bay a Nottage. Dilynwch y ffordd am 3/4 milltir. Mae Fulmar Rd yn troi’n sydyn i’r dde ac yn newid i Mallard Way West. Ar ôl 200m, trowch ar eich union i’r dde. Ar ôl rhyw 500m, mae maes parcio wrth ymyl gorsaf achubwyr bywydau Rest Bay.

Last Updated: 19/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud