Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pink Bay

Traeth tawel, poblogaidd gyda phobl leol, sydd â banc serth o gerigos yn disgyn at draeth gwastad gyda thraethlin creigiog o’i amgylch. Mae’r traeth gwaith 15 munud o gerdded o Rest Bay sy’n ffinio â Chlwb Golff Brenhinol Porthcawl.

Nodweddion Gorau: Tywod euraidd, gyda chreigiau a gwawr farmor binc unigryw arnynt ar ben uchaf y traeth, sy’n rhoi ei enw – Pink Bay – iddo.

Achubwr bywyd ar ddyletswydd? Achubwr bywydau o ran gynnar mis Gorffennaf hyd at ddiwedd mis Awst. Cofiwch, dim baner, dim achubwr bywydau.

Cyfleusterau a siopau lleol: Traeth gwledig yw hwn, felly nid oes mwynderau yma.

Da i blant? Poblogaidd iawn gyda brigdonwyr. Dim cyfleusterau i blant.

Pa mor bell yw’r toiledau? Mae’r toiledau agosaf gwaith 30 munud o gerdded oddi yma yn Rest Bay.

Parcio: Nid oes meysydd parcio wrth law gan mai ar droed y ceir mynediad i’r traeth. Mae’r maes parcio agosaf yn Rest Bay.

Cludiant Cyhoeddus: Mae First Bus yn darparu gwasanaeth bws i Borthcawl. Mae amryw o wasanaethau uniongyrchol yn rhedeg o Ben-y-bont ar Ogwr, Caerdydd ac Abertawe. Mae Rest Bay sawl milltir o’r safle bysiau yng nghanol y dref, felly bydd angen ichi un ai gerdded neu ymuno â’r trên ffordd sy’n rhedeg o Bromenâd Porthcawl ac yn stopio mewn gwahanol fannau nes cyrraedd Rest Bay.

Beth am anifeiliaid anwes? Caniateir cŵn ar y traeth, ond cofiwch godi baw eich ci a’i waredu.

Pwyntiau eraill o ddiddordeb: Mae cofebi griw Bad Achub y Mwmbwls a’r S.S Santampa i’w gweld pan fydd y llanw ar drai gerllaw trwyn y Sger.

Ble mae’r traeth? Taith gerdded o 15 munud o Rest Bay ochr yn ochr â Chlwb Golff Brenhinol Porthcawl.

Last Updated: 19/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud