Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bae Trecco

Mae’r traeth hwn drws nesaf i Draeth Coney, gwaith pum munud o gerdded o Barc Gwyliau Bae Trecco sydd â chyfleusterau adloniant rhagorol.

Nodweddion Gorau: Traeth Baner Las tywodlyd gydag ansawdd dŵr rhagorol. Er nad yw ond ychydig funudau o’r Parc Gwyliau, mae’n gymharol dawel.

Achubwr bywyd ar ddyletswydd? Achubwr bywydau o fis Mai i fis Medi. Cofiwch, dim baner, dim achubwr bywydau.

Cyfleusterau a siopau lleol: Nid oes unrhyw gyfleusterau na siopau, er bod Canolfan Wyliau Bae Trecco o fewn munudau o gerdded i’r traeth ac yn cynnig amrywiaeth eang o luniaeth ac adloniant.

Da i blant? Does dim cyfleusterau ar y traeth i blant, ond mae gan Ganolfan Wyliau Bae Trecco arcêd ddiddanu, golff mini, pwll nofio Splashland, Jungle Jims, parc ac amryw o ddifyrion eraill i gadw’r plant yn hapus.

Pa mor bell yw’r toiledau? Mae’r toiledau agosaf yng Nghanolfan Wyliau Bae Trecco.

Parcio: Nid oes maes parcio dynodedig er bod maes parcio bach y tu cefn i’r ganolfan wyliau yn agos at y traeth.

Cludiant Cyhoeddus: Gwaith deg munud o gerdded o bentref Newton, y gallwch ei gyrraedd yn hawdd ar wasanaethau bws cyhoeddus i/o Borthcawl sy’n cael eu darparu gan First Bus. Dewch oddi ar y bws ger garej Globe. Mae amryw o wasanaethau uniongyrchol yn rhedeg o Ben-y-bont ar Ogwr, Caerdydd (X2) ac Abertawe.

Beth am anifeiliaid anwes? Nid yw cŵn yn cael mynd ar y traeth rhwng mis Mai a Medi.

Ble mae’r traeth? Gellir cyrraedd Bae Trecco un ai drwy Ganolfan Wyliau Bae Trecco neu drwy gerdded o Draeth Newton, nad yw ond ychydig funudau o gerdded oddi yma. I gyrraedd y traeth drwy Ganolfan Wyliau Bae Trecco, gadewch yr M4 ar gyffordd 37 a dilynwch yr arwyddion am Borthcawl. Wrth ichi gyrraedd Porthcawl fe welwch arwyddion gwybodaeth yn eich cyfeirio at y ganolfan wyliau.

Last Updated: 19/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud