Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Traethau

1

2

3

Mae saith traeth o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ardal Porthcawl y mae pob un ohonynt ac maent ar arfordir y de-orllewin.

Traethau tywod yw’r rhan fwyaf o’r traethau ac maent yn hawdd eu cyrraedd. Os cliciwch chi ar y cysylltiadau isod fe gewch ragor o wybodaeth am bob un ohonynt.

Mae Porthcawl yn adnabyddus fel tref wyliau brysur sy’n cynnig amryw o fwynderau glan môr, yn cynnwys ffair, difyrion a digon o lety gwyliau.

Ar ein tudalennau twristiaeth cewch ragor o fanylion am y gwahanol fathau o weithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt, a byddant yn dangos ichi hefyd beth sydd gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’w gynnig fel cyrchfan wyliau.

Cliciwch yma i gael tablau’r llanw.

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud