Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cofrestru genedigaeth

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â sut i gofrestru genedigaeth plentyn.

Rydw i newydd ddod yn rhiant. Beth sydd angen i mi ei wneud i gofrestru fy mhlentyn yn swyddogol?

Llongyfarchiadau! Bydd eich bydwraig yn rhoi taflen i chi o’r enw ‘Cofrestru Genedigaeth Baban’ sy’n egluro ble y cewch chi gofrestru eich plentyn a pha wybodaeth y bydd angen i chi ei darparu.

A oes rhaid i mi gofrestru’r baban yn yr ardal lle cafodd ei eni?

Oes – mae’n rhaid i chi gofrestru genedigaeth eich baban yn yr ardal lle cafodd ei eni. Felly os cafodd eich baban ei eni yn Ysbyty Tywysoges Cymru neu gartref yn unrhyw le o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd angen i chi gofrestru’r enedigaeth yn un o’r mannau canlynol:

  • Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr, dydd Llun – dydd Gwener rhwng 9.30am a 4pm.
  • Eglwys y Drindod ym Mhorthcawl, dydd Llun yn unig rhwng 10am a 12.30pm.
  • Llyfrgell Y Llynfi yng Nghanolfan Hamdden Maesteg (ger Tesco), Maesteg, dydd Mawrth rhwng 9.30am ac 1pm a dydd Gwener rhwng 9.30am a 12.30pm yn unig.
  • Canolfan Bywyd y Pîl, y Pîl, dydd Iau yn unig rhwng 2.30pm a 3.30pm. Cofiwch fod yn rhaid gwneud apwyntiad yn y lleoliad hwn, felly ffoniwch (01656) 642391 i wneud y trefniadau angenrheidiol yn gyntaf.

Beth os bydd hi’n rhy anodd i mi gyrraedd unrhyw un o’r lleoliadau hyn?

Cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd swyddog yn ceisio trefnu lleoliad arall sy’n fwy cyfleus. Dyma’r manylion cyswllt:

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr Ty'r Ardd Sunnyside Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AR

Rhif ffôn: (01656) 642391 Rhif ffacs: (01656) 642389 E-bost: registrar@bridgend.gov.uk

Last Updated: 28/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud