Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mannau lle y cewch chi briodi

Manylion cyswllt ar gyfer mannau lle y cewch chi briodi mewn ardaloedd eraill

Dyma leoliadau sydd wedi eu cymeradwyo ar gyfer priodasau sifil o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ty Bryngarw
Parc Gwledig Bryngarw
Brynmenyn
Pen-y-bont ar Ogwr CF32 8UU
Rhif ffôn: (01656) 729009
Rhif ffacs: (01656) 729007
E-bost: bryngarwhouse@bridgend.gov.uk
Gwefan:www.bridgend.gov.uk/bryngarwhouse

Gwesty Coed-y-Mwstwr
Llangrallo
Pen-y-bont ar Ogwr CF35 6AF
Rhif ffôn: (01656) 860621
Rhif ffacs: 01656 863122
E-bost: webenquiries@coed-y-mwstwr.com
Gwefan: http://www.coed-y-mwstwr.com/

Maenordy Cwrt Colman
Pen-y-Fai
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4NG
Rhif ffôn: (01656) 720212
Rhif ffacs: (01656) 724544
E-bost: experience@court-colmanmanor.com
Gwefan: www.court-colman-manor.com/

Gwesty Heronston
Ewenni
Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5AW
Rhif ffôn: (01656) 668811
Rhif ffacs: (01565) 767391
E-bost: reservations@heronstonhotel.
demon.co.uk
Gwefan: www.heronstonhotel.com

Gwesty’r Ty Mawr
Stryd Fawr
Trelales
Pen-y-bont ar Ogwr CF32 0HP
Rhif ffôn: (01656) 657644
Rhif ffacs: (01656) 668892
E-bost: inquiries@great-house-laleston.co.uk
Gwefan: www.great-house-laleston.co.uk/

Clwb Golff y Gelli
De Corneli
Porthcawl
Pen-y-bont ar Ogwr CF33 4RP
Rhif ffôn: (01656) 788771
Rhif ffacs: (01656) 788414
E-bost: enquiries@grovegolf.com Gwefan: www.grovegolf.com

Clwb Golff Maesteg
Bryn Hyfryd
Heol Castell Nedd
Maesteg CF34 9PR
Rhif ffôn: (01656) 734106

Clwb Tenis a Criced
Heol Bryn
Tondu 
Rhif ffôn: (01656) 720045

Ystafell yr Ardd
Ty'r Ardd
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR
Rhif ffôn: (01656) 642391
Rhif ffacs: (01656) 642389
E-bost: registrar@bridgend.gov.uk

Ger-y-Llyn (Lakeside)
Glynogwr
Pwll Ifan Ddu
Penybont at Ogwr CF35 6EN
Rhif ffôn: (01443) 674840

Pafiliwn y Grand
West Drive
Porthcawl
Penybont at Ogwr CF36 3YW
Rhif ffôn: (01656) 815995

www.grandpaviliion.co.uk

e-bost: hello@grandpvailiion.co.uk

 

 

Hi-Tide Inn
Ffordd Mackworth
Porthcawl
Penybont at Ogwr CF36 5BT
Rhif ffôn: (01656) 782432

www.hi-tide.co.uk

e-bost: hightideinn1@aol.com

Gwesty'r Fairways
West Drive
Porthcawl
Penybont at Ogwr CF36 3LS
Rhif ffôn: (01656) 782085

www.thefairwayshotel.co.uk

 

 

 

Cysylltwch ag un o’r canlynol i gael manylion lleoliadau mewn ardaloedd eraill lle y cewch chi briodi:

Caerdydd:
Swyddfa Gofrestru Caerdydd
48 Park Place
Caerdydd CF31 3LU
Rhif ffôn: (029) 20871680
Rhif ffacs: (029) 20871691
E-bost: registrars@cardiff.gov.uk
Gwefan: http://www.caerdydd.gov.uk/

Castell-nedd Port Talbot:
Swyddfa Gofrestru Castell-nedd
119 London Road
Castell-nedd SA11 1HL
Rhif ffôn: (01639) 760021
Rhif ffacs: (01639) 760023
E-bost: Amherthnasol
Gwefan: Amherthnasol

Rhondda Cynon Taf:
Swyddfa Gofrestru Pontypridd
Courthouse Street
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf CF37 1LJ
Rhif ffôn: (01443) 486869
Rhif ffacs: (01443) 406587
E-bost: Amherthnasol
Gwefan: Amherthnasol

Bro Morgannwg:
Swyddfa Gofrestru Bro Morgannwg
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton
Y Barri CF63 4RU
Rhif ffôn: 01446 709490
Rhif ffacs: 01446 709502
E-bost: Amherthnasol
Gwefan: www.bromorgannwg.gov.uk/

Last Updated: 28/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud