Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Partneriaethau sifil

O 5 Rhagfyr 2005 ymlaen, mae Deddf Partneriaeth Sifil 2004 yn caniatáu i gyplau o'r un rhyw gael cydnabod eu perthynas dan y gyfraith a chael statws cyfreithiol newydd, sef partneriaid sifil. Mae hyn yn rhoi rhai hawliau dan y gyfraith i gyplau o'r un rhyw, o safbwynt pensiynau, yswiriant bywyd, etifeddiaeth ac ati.

Rhaid i gwpl sydd am ddod yn bartneriaid sifil gyflwyno 'hysbysiad' i'r Cofrestrydd yn yr ardal ble maen nhw'n byw. Bydd manylion yn cael eu cofnodi, a'u harddangos yn ystafell aros y Swyddfa Gofrestru am bymtheg diwrnod clir. Mae'n rhaid gwneud hyn dan y gyfraith, a dim ond ar ôl i'r cyfnod hwn ddod i ben y ceir cofrestru'r bartneriaeth sifil. Gellir cofrestru'r bartneriaeth naill ai yn y Swyddfa Gofrestru neu mewn lleoliad trwyddedig. Gall fod yn broses seml iawn sy'n cynnwys dim mwy na chyfnewid addunedau (dewisol) a llofnodi'r rhestr partneriaeth sifil ym mhresenoldeb dau dyst, a fydd yn ychwanegu eu llofnod eu hunain. Ar y llaw arall, os byddwch yn cofrestru yn y Swyddfa Gofrestru, gall fod yn rhan o seremoni lawnach am yr un pris. Os bydd cyplau'n dewis cynnal y seremoni mewn lleoliad trwyddedig, bydd yn rhaid talu ffi i'r Cofrestrydd fod yn bresennol. Gellir ychwanegu cerddi, cerddoriaeth ac ati at seremonïau mewn lleoliadau trwyddedig.

Rhaid i gyplau sy'n dymuno ffurfio partneriaethau sifil fod dros 16 oed, ac os ydynt dan 18 oed rhaid cael caniatâd y rhieni. Rhaid iddynt fod yn rhydd i ffurfio partneriaeth - h.y. rhaid iddynt beidio â bod yn briod nac mewn partneriaeth sifil arall ar y pryd.

Dyma'r ffïoedd ar hyn o bryd:

  • Cyflwyno hysbysiad partneriaeth sifil £35.00
  • Cofrestru Partneriaeth Sifil / ynghyd â seremoni yn y Swyddfa Gofrestru £46.00

Cofrestru Partneriaeth Sifil / ynghyd â seremoni mewn lleoliad trwyddedig:

  • Llun - Gwener £320.00
  • Dydd Sadwrn £340.00
  • Dydd Sul £390.00
  • Gŵyl y Banc £440.00

Ffi'r dystysgrif:

  • £4.00 ar yr adeg cofrestru
  • £10.00 ar ôl cofrestru

Ffoniwch y Swyddfa Gofrestru ar (01656) 642391 i gael mwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad.

Last Updated: 03/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud