Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ffïoedd ar hyn o bryd

 • Ffi ar gyfer tystysgrif geni, marwolaeth neu briodas o’r gofrestr gyfredol £4.00 ar y diwrnod cofrestru a £7.00 ar unrhyw adeg wedi hynny

Ceisiadau am dystysgrifau a gyflwynir yn bersonol yn y Swyddfa Gofrestru:

 • Gwasanaeth blaenoriaeth – angen pob tystysgrif yn y fan a’r lle - £15.00
 • Gwasanaeth safonol – ar gael i’w casglu o’r Swyddfa Gofrestru o fewn 48 awr - £10.00

Taliadau â cherdyn dros y ffôn:

 • Gwasanaeth Safonol - £10 pob tystysgrif a bydd y tystysgrif(au) yn cael ei postio o fewn 48 awr + £2 i'w postio

Ceisiadau trwy’r post:

 • Bydd y ffi o £10.00 am y gwasanaeth safonol yn berthnasol + £2 i'w postio a byddwn yn anfon y dystysgrif/tystysgrifau o fewn 5 niwrnod
 • Ffi ar gyfer cyflwyno hysbysiad priodas neu bartneriaeth sifil - £35.00
 • Ffi ar gyfer seremoni briodas neu bartneriaeth sifil yn y Swyddfa Gofrestru - £46.00
 • Ffi ar gyfer seremoni briodas neu bartneriaeth sifil yn y Ystafell Yr Ardd - £196.00

Ffi ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil mewn lleoliad trwyddedig:

 • Dydd Llun i ddydd Gwener - £320.00
 • Dydd Sadwrn - £340.00
 • Dydd Sul - £390.00
 • Gŵyl y banc - £440.00

Rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer cyflwyno hysbysiad priodas neu bartneriaeth sifil.

 

Last Updated: 03/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud