Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tystysgrifau geni, priodas a marwolaeth yn Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth yn Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr. Gweler hefyd:

Cyfarwyddiadau I Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Beth yw Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr?

Mae Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr yn cadw nifer o gofrestri o enedigaethau, marwolaethau a phriodasau lleol yn dyddio’n ôl i 1837.

Felly pam y gallai fod angen i mi gael copi o dystysgrif?

Gallai fod angen copïau o dystysgrif arnoch chi ar gyfer nifer o bethau, er enghraifft:

  • gwneud cais am basbort
  • gwneud cais am fenthyciad myfyriwr
  • cysylltu dogfennau at CV
  • hawlio taliad yswiriant
  • profi profiant

Pa ddefnydd arall sydd gan bobl i’r cofnodion hyn?

Mae pobl hefyd yn defnyddio cofnodion y swyddfa gofrestru ar gyfer pethau fel olrhain achau neu ymchwilio i hanes lleol. Gall Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr eich helpu gyda hyn i gyd ac mae’n aml yn cael ymholiadau o bob cwr o’r byd.

Sut mae mynd ati i gael copïau o’r tystysgrifau?

I ddechrau, bydd angen i chi roi’r wybodaeth ganlynol i Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer pob tystysgrif y mae arnoch ei hangen:

  • enw’r unigolyn (ac yn achos priodas, enw ei bartner/phartner)
  • dyddiad y digwyddiad
  • lleoliad yr enedigaeth neu’r farwolaeth
  • yn achos priodas, enw’r eglwys

Sut mae anfon y wybodaeth hon i’r Swyddfa Gofrestru?

Cewch ysgrifennu atom, anfon e-bost neu wneud cais yn bersonol yn y swyddfa gofrestru yn ystod oriau agor – dyma’r manylion cyswllt:

Y Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr Ty'r Ardd Sunnyside Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AR

Rhif ffôn: (01656) 642391 Rhif ffacs: (01656) 642389 E-bost: registrar@bridgend.gov.uk

Oriau Agor: Dydd Llun – dydd Gwener 9.30am – 4pm

Gwnewch sieciau’n daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Gallwch gyflymu’r broses trwy gynnwys amlen â stamp a chyfeiriad arni.

A gaf i ffonio’r Swyddfa Gofrestru i roi’r wybodaeth iddynt?

Na chewch yn anffodus – oherwydd materion diogelwch, ni allwn dderbyn ceisiadau dros y ffôn am gopïau o dystysgrifau.

A gaf i siarad ag unrhyw un rhag ofn bod angen eglurhad arnaf?

Wrth gwrs – ffoniwch Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr ar (01656) 642391 a bydd aelod o’r staff yn fwy na pharod i’ch cynorthwyo, neu e-bostiwch nhw ar registrar@bridgend.gov.uk

Last Updated: 18/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud