Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Prentisiaethau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymrwymo i gefnogi pobl ifanc trwy greu cyfleoedd iddynt ddilyn prentisiaeth, pryd bynnag y mae hynny’n bosibl. Pan fo swydd wag yn codi, rhoddir ystyriaeth ddifrifol i lenwi’r swydd gyda phrentisiaeth neu swydd dan hyfforddiant. Er hyn, fel pob cyngor, rydym yn gweithredu mewn hinsawdd economaidd gynyddol anodd, felly byddwn yn ystyried pob prentisiaeth a swydd dan hyfforddiant yn unol ag angen a pha un a ellir ei fforddio.

Mae prentisiaethau yn gallu bod mewn ystod eang o alwedigaethau ac maent yn ffordd dda o gael cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol wrth ennill cyflog. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Penybont Coleg Penybont ar hyn o bryd ac yn cynnig lleoliadau i’r rhai hynny sy’n dilyn y cwrs Llwybrau i Brentisiaethau mewn sawl gwahanol fasnach. Rydym hefyd yn datblygu prentisiaethau mewn rheoli prosiectau a gwasanaethau cwsmeriaid a bydd y rhain yn cael eu hysbysebu trwy dudalennau swyddi’r cyngor www.bridgend.gov.uk/jobs

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno hefyd i ddatblygu ystod fwy eang o gymorth i’r bobl ifanc hynny sydd mewn perygl uchel o beidio ag ymgysylltu ag addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar ôl gadael addysg llawn amser. Yn ogystal â datblygu cynllun prentisiaethau presennol y cyngor, mae’r cynlluniau’n cynnwys cyflwyno rhaglen dreigl o leoliadau gwaith ledled y cyngor, sicrhau twf o ran swyddi dan hyfforddiant a phrentisiaethau, a blaenoriaethu cymorth i rai sy’n gadael gofal. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon a thudalen swyddi’r cyngor pan fydd cyfleoedd yn datblygu.

I gael mwy o wybodaeth am brentisiaethau gallwch ffonio Gyrfa Cymru ar 0800 100 900 neu fynd i wefan Gyrfa Cymru (dolen allanol). 

 s ydych yn chwilio am brentisiaeth, gallwch chwilio a gwneud cais ar-lein am leoliadau gwag trwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau  (dolen allanol). Ewch i wefan Gyrfa Cymru a dilyn y ddolen Prentisiaethau.

Gallwch ddarllen mwy am brentisiaethau ar wefan Llywodraeth Cymru Prentisiaethau yng Nghymru hefyd.

Last Updated: 16/09/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud