Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gyrfaoedd Llywodraeth Leol yng Nghymru

Mae gwefan wedi ei lansio i helpu ceiswyr gwaith ddeall yr amrywiaeth eang o swyddi sy’n bodoli mewn llywodraeth leol, a sut i gael mynediad i’w gyrfa ddewisol.

Mae gwefan Gyrfaoedd Llywodraeth Leol yng Nghymru yn cynnwys dros 200 o broffiliau o swyddi mewn cynghorau, sy’n darparu golwg gyffredinol ar y gwahanol swyddi a’u dyletswyddau, yn ogystal â’r lefel o addysg a phrofiad sy'n angenrheidiol i gael swydd ym mhob maes. 

Mae’r wefan hefyd yn cynnwys amrywiaeth o astudiaethau achos a fideos sy’n disgrifio profiadau gweithwyr unigol o fewn llywodraeth leol, a’r gwaith maen nhw’n ei wneud yn eu swydd benodol nhw.

Er bod y wefan yn canolbwyntio ar swyddi o fewn llywodraeth leol, mae llawer o’r swyddi a ddisgrifir yn bodoli ar draws sectorau a diwydiannau amrywiol, felly mae’n bosibl y bydd gwybodaeth ac awgrymiadau defnyddiol yno ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am waith, neu sy’n ystyried y dewisiadau sydd ar gael o ran gyrfa. 

I ddod o hyd i'ch swydd berffaith mewn llywodraeth leol, neu i gael gwybod mwy, ewch i www.lgcareerswales.org.uk/cy.aspx.

 

Last Updated: 04/12/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud