Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Profiad gwaith

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi ac yn annog lleoliadau gwaith ym mhob cyfarwyddiaeth ac adran i ymgeiswyr o bob oed a gallu. Rydym yn croesawu ymholiadau gan sefydliadau'r trydydd sector, ysgolion, colegau, prifysgolion, Canolfan Byd Gwaith a chan unigolion.

Rydym wedi cytuno ar broses ar gyfer sicrhau lleoliad gwaith. Peidiwch â mynd yn uniongyrchol at wasanaethau:

1.  Yn gyntaf, dylech anfon neges e-bost at learninganddevelopment@bridgend.gov.uk. Dylai’r ymgeisydd gynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • Enw llawn
  • Ysgol, coleg, prifysgol neu sefydliad
  • Cyfnod y lleoliad yr ydych am ei gael (gan gynnwys dyddiad dechrau a gorffen)
  • Eich dewis o leoliad, gan gynnwys cyfarwyddiaeth ac adran
  • Disgrifiad byr o’r math o waith y mae gennych ddiddordeb ynddo
  • Amcanion y byddech yn dymuno i’r lleoliad eu cyflawni

2. Bydd Adnoddau Dynol yn cysylltu â rheolwr yr adran berthnasol i ofyn a ellir derbyn y cais. Er yr anogir adrannau i dderbyn lleoliadau, gallai fod achlysuron lle mae’r pwysau gwaith yn golygu nad yw hynny’n bosibl.

3. Pan fo adran yn cytuno ar leoliad, mae’n ofynnol iddynt gynnal asesiad risg cyn iddo ddechrau a chynnal hyfforddiant sefydlu ar y diwrnod cyntaf. Gallai fod angen i rywun o’r adran siarad â chi yn gyntaf hefyd, er mwyn deall eich diddordebau ac asesu eich addasrwydd ar gyfer y lleoliad.

4.  Mewn amgylchiadau lle nad yw’n bosibl derbyn y lleoliad, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl.

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud