Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pontydd i Waith 2

Biw2 Image

Amdanom ni

Pontydd i Waith 2 (BIW2), prosiect cyffrous ar gyfer pobl economaidd anweithgar a di-waith ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, trwy ddarparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau, cael hyfforddiant a chymwysterau, gwirfoddoli a/neu gael lleoliadau gwaith. Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, a’i nod yw helpu dros 400 o bobl yn y fwrdeistref sirol erbyn diwedd 2017.

Cymhwysedd:

 • A ydych chi?
 • Yn 25 oed neu’n hŷn
 • Heb eich atgyfeirio i’r ‘Rhaglen Waith’ na’r ‘Rhaglen Dewis Gwaith’
 • Wedi bod yn ddi-waith am amser hir
 • Ddim yn byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf
 • Yn economaidd anweithgar
 • Yn wynebu rhwystrau ar gyfer cael cyflogaeth

Os ydych yn ateb ‘ydw’ i’r cwestiynau hyn, efallai y gallwn ni eich helpu! Mae ein mentoriaid, ein hyfforddwyr sgiliau a’n swyddogion cyswllt cyflogaeth yma i’ch arwain drwy bob cam.Hyfforddiant a chymwysterau

Rachel Spendley 1 Elizabeth Farley Plus Team 2 Edit

 

 

 

 

Mae Pontydd i Waith 2 yn cynnig cyfleoedd ardderchog trwy ei raglen hyfforddi a chymwysterau, gan gynnwys hyder personol a chyllidebu a chymwysterau galwedigaethol megis hylendid bwyd, gyrru cerbydau nwyddau trwm, harddwch, trin cŵn, cynorthwyydd addysgu a datblygiad plant yn y blynyddoedd cynnar. Gallwn hefyd helpu pobl i ysgrifennu CV, technegau cyfweliad a cheisiadau chwilio am swydd. Gallwn hefyd helpu i dalu am gludiant, cyfarpar a dillad gofynnol, os oes angen, ar gyfer bob unigolyn, felly os na allwch chi weld yr hyfforddiant sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni, efallai y gallwn ni helpu!

Mae’r cyrsiau presennol yn cynnwys:

 • Hyder personol
 • Sgiliau cyfweliad
 • Hylendid bwyd
 • Cymorth Cyntaf
 • Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS)

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Pontydd i Waith 2, ffoniwch 01656 815317 neu anfonwch e-bost i: bridgesintowork2@bridgend.gov.uk Gallech hefyd ddilyn y tîm ar Twitter @bridgendbridge2

Biw2 Logo       B Mark Hi Res No Background         Esf Port Rgb

Last Updated: 02/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud