Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

I Ddarparwyr

Diolch am ddefnyddio ein gwefan.

Mae’r rhan hon wedi’i bwriadu i roi ichi fynediad at amrywiaeth o wybodaeth gan gynnwys:

dod i wybod am ddarparwyr eraill; polisïau cyfredol sy’n ymwneud â phlant; digwyddiadau sydd ar ddod a chyfleoedd hyfforddiant.

Rydym am i’r wefan hon fod yn adnodd effeithiol a gofynnwn felly am gael proses gyfathrebu ddwyffordd. Gallwch chi gyfrannu eich syniadau; cylchlythyr; digwyddiadau sydd ar ddod ac unrhyw wybodaeth berthnasol. Mae’r wefan hefyd yn rhoi’r cyfle i rannu syniadau ac arfer gorau gyda’ch cydweithwyr mewn lleoliadau eraill.

Cofiwch fod hwn yn lle gwych i gyrraedd eich cynulleidfa darged o rieni a darpar gyflogeion – felly gwnewch ddefnydd da ohono!

Rydym yn croesawu eich holl syniadau felly cysylltwch â ni’n ddiymdroi ar (01656) 643643.

Hyffordiant

HMRC

Last Updated: 09/03/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud