Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arhoswch yn Ddiogel Ar-lein

Mae'r Rhyngrwyd yn hwyl, yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol. o'i defnyddio'n ddiogel, mae'n erfyn gwerthfawr. Mae rhai adnoddau gwych ar gyfer plant i'w helpu i ddarganfod, creu a chysylltu â phlant eraill ledled y byd.

Dyma rai cynghorion i helpu eich plant i Aros yn Ddiogel ar-lein.

  • Cadwch y cyfrifiadur mewn ystafell lle gall y teulu cyfan ei ddefnyddio.
  • Trafodwch a sefydlwch reolau a chanllawiau rhesymol ar gyfer defnyddio'r cyfrifiadur gyda'ch plant a chadwch hwy'n agos at y cyfrifiadur i'w hatgoffa.
  • Dywedwch wrth eich plant na ddylent BYTH rannu eu manylion personol (enw, cyfeiriad, cyfrineiriau neu gyfeiriad e-bost) na ffotograffau personol oni bai eich bod chi a'ch plentyn yn gwybod ac yn ymddiried yn y person dan sylw.
  • Peidiwch byth â gadael i'ch plant gwrdd â rhywun y maent wedi dod ar ei draws ar y Rhyngrwyd heb eich caniatâd chi, a hyd yn oed wedyn ni ddylent ond gwneud hynny pan eich bod chi neu oedolyn cyfrifol arall yn gallu bod yn bresennol.
  • Rhowch wybod i'ch plant y gallant siarad gyda chi os ydynt yn teimlo'n anghysurus neu'n bryderus ynghylch unrhyw beth y maent wedi'i weld neu ei ddarllen ar y Rhyngrwyd. Sicrhewch eich plant nad eu bai hwy ydyw.
  • Dysgwch gymaint ag y gallwch am y Rhyngrwyd a'r gwasanaethau y mae'n eu darparu. Ceisiwch ddefnyddio a deall y gwefannau y mae eich plant yn eu defnyddio a dewch i adnabod eu ffrindiau ar-lein fel y byddech yn dod i adnabod eu ffrindiau eraill.
  • Os yw eich plant yn derbyn negeseuon e-bost, atodiadau neu ffeiliau wedi'u lawrlwytho gan bobl neu sefydliadau nad ydynt hwy neu nad ydych chi'n eu hadnabod neu'n ymddiried ynddynt, dywedwch wrthynt am eu dileu ar unwaith. Fe allent gynnwys firysau neu negeseuon cas.
Last Updated: 07/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud