Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth yw gofal plant?

Gwyddom y bydd nifer o rieni’n dymuno rhoi eu plant yng ngofal eraill fel eu bod yn gallu gweithio, astudio neu gyfrannu at ddatblygiad y plentyn. Mae sawl math o ofal plant; a gall fod yn llawn-amser ac yn rhan-amser. Pa un a ydych yn ystyried defnyddio Gofal Plant ynteu am wybod pa fathau o Ofal Plant sydd ar gael yna bydd y canlynol yn ddefnyddiol.

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Ni sy'n gyfrifol am arolygu gwasanaethau gofal cymdeithasol er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel ar gyfer y bobl sy’n eu defnyddio.

 

Last Updated: 22/12/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud