Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tir preswyl

Mae’r gofyniad i gynnal cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai y gellir ei ddatblygu’n rhwydd yn un o ofynion polisi Llywodraeth Cymru a nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru ac a ategir gan Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1.

Y dull i Awdurdod Cynllunio Lleol ddangos bod ganddo gyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai yw’r Gydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS) sy’n ddatganiad cytunedig ar argaeledd tir.

Mae hefyd yn un o ofynion monitro’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) mabwysiedig bod cyflenwad 5 mlynedd o dir i’w ddatblygu ar gyfer tai yn cael ei gynnal trwy gydol cyfnod y cynllun hyd at 2021.

Pan fo Cydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai yn dangos cyflenwad o dir am lai na 5 mlynedd, rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol gymryd camau i gynyddu’r cyflenwad o dir ar gyfer tai a gall hyn gynnwys adolygu’r CDLl.

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2018 - Amserlen

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2017

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2016

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2015

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2015 - Profforma Safle

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2014

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2013

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2012

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2011

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2010

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2009

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2008

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2007

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2006

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2005

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2004

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2003

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2002

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2001

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2000

 

Mae polisïau cynllunio defnydd tir y Cyngor ar gyfer tir preswyl a thai 2014 yng Nghynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae polisïau cynllunio defnydd tir y Cyngor ar gyfer tir preswyl a thai 2013 yng Nghynllun Datblygu Unedol Pen-y-bont ar Ogwr.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag adran Cynllunio Datblygiadau’r Adran Gynllunio ar 01656 643643 neu e-bost: developmentplanning@bridgend.gov.uk

Last Updated: 23/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud