Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Asesiad Cymeriad Morwedd Lleol Bae Caerfyrddin, Gŵyr a Bae Abertawe

Ymgynghoriad Gwefan Rhanddeiliaid

Nod yr astudiaeth hon o'r morwedd rhwng Talacharn a Phorthcawl yw cyfeirio cynllunio morol lleol a chyd-fynd ag asesiadau tirwedd cyffiniol.

Rydym am gasglu adborth gan unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ardal, er mwyn gwneud hyn mor ddefnyddiol â phosib. Mae gwefan ar gael sy'n cynnwys cysylltiadau a disgrifiadau manwl ar gyfer pob Ardal Cymeriad Morwedd ac yn gwahodd sylwadau am y rhain.

Cliciwch yma i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a gynhelir tan 21 Ebrill 2017.

Cynhelir yr astudiaeth gan White Consultants, ar ran Cyngor Sir Gâr, Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gydag arian gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Last Updated: 06/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud