Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfarfodydd Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor

Bydd holl adroddiadau a chofnodion cyfarfodydd CDLl y Cyngor yn ymddangos yma.

Dyddiad

Cyngor / Fforwm Polisi Trawsbynciol

Mater

Adroddiadau / Atodiadau / Cofnodion

7 Rhagfyr 2005

Cyngor

Dechrau Paratoi’r CDLl yn Ffurfiol

Adroddiad

Cofnodion

11 Mai 2006

Cyngor

Cynnig i sefydlu Grŵp Llywio’r CDLl

Adroddiad

Cofnodion

13 / 25 Gorffennaf 2006

Fforwm Polisi Trawsbynciol

Ystyried Cytundeb Cyflawni Drafft ac Arfarniad Cynaliadwyedd Drafft o’r Adroddiad Cwmpasu

Adroddiad

Cytundeb Cyflawni Drafft y CDLl

Arfarniad Cynaliadwyedd Drafft y CDLl o’r Adroddiad Cwmpasu

Cofnodion – 13 Gorffennaf 2006

Cofnodion – 25 Gorffennaf 2006

28 Gorffennaf 2006

Cyngor

Ystyried Cytundeb Cyflawni Drafft ac Arfarniad Cynaliadwyedd Drafft o’r Adroddiad Cwmpasu

Adroddiad

Atodiad A

Atodiad B

Gwelliant a Gyflwynwyd i Atodiad A

Cofnodion

23 Awst 2006

Fforwm Polisi Trawsbynciol

Adborth o Gyfarfod Rhanddeiliaid y CDLl

Adroddiad

Cofnodion

28 Medi 2006

Fforwm Polisi Trawsbynciol

Ystyried Sylwadau ar y Cytundeb Cyflawni Drafft

Adroddiad

Atodiad 1

Atodiad 2

Cofnodion

5 Hydref 2006

Cyngor

Ystyried Sylwadau ar y Cytundeb Cyflawni Drafft

Adroddiad

Atodiad 1

Atodiad 2
Cofnodion

30 Tachwedd 2006

Fforwm Polisi Trawsbynciol

Y Cytundeb Cyflawni

Adroddiadau Sgrinio a Chwmpasu’r Asesiad Amgylcheddol Strategol

Cylch Gorchwyl Fforwm Rhanddeiliaid y CDLl

Safleoedd Posibl a’r camau nesaf

Adroddiad
Cofnodion

28 Rhagfyr 2006

Cyngor

Y Cytundeb Cyflawni

Adroddiadau Sgrinio a Chwmpasu’r Asesiad Amgylcheddol Strategol

Cylch Gorchwyl Fforwm Rhanddeiliaid y CDLl

Safleoedd Posibl a’r camau nesaf

Adroddiad

Cofnodion

4 Ebrill 2007

Fforwm Polisi Trawsbynciol

Y Gofrestr Safleoedd Posibl

Memorandwm Dealltwriaeth Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru ar y dosraniad tai

Asesiad Amgylcheddol Strategol – Adroddiad Sgrinio Drafft

Cynllun Gofodol Cymru

Adroddiad

Atodiad 1

Atodiad 2

Atodiad 3

Asesiad Amgylcheddol Strategol – Adroddiad Sgrinio Drafft


Cofnodion

25 Ebrill 2007

Cyngor

Y Gofrestr Safleoedd Posibl

Memorandwm Dealltwriaeth Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru ar y dosraniad tai

Asesiad Amgylcheddol Strategol – Adroddiad Sgrinio Drafft

Cynllun Gofodol Cymru

Adroddiad – Y Gofrestr Safleoedd Posibl
Adroddiad – Dosraniad Tai Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru
Adroddiad – Asesiad Amgylcheddol Strategol – Adroddiad Sgrinio Drafft

Atodiad 1

Atodiad 2

Cofnodion

9 Mai 2007

Fforwm Polisi Trawsbynciol

Gweledigaeth Ddrafft, Opsiynau Twf Drafft, Opsiynau Drafft sy’n Cael eu Ffafrio

Adroddiad
Atodiad 1
Atodiad 2
Atodiad 3

Cofnodion

14 Mehefin 2007

Cyngor

Gweledigaeth Ddrafft, Opsiynau Twf Drafft, Opsiynau Drafft sy’n Cael eu Ffafrio

Adroddiad

Atodiad 1

Atodiad 2

Cofnodion

13 Tachwedd 2007

Fforwm Polisi Trawsbynciol

Ymgynghori ynghylch Gweledigaeth y CDLl a’r Opsiynau Twf Strategol

Opsiynau Drafft o ran Twf Strategol – Asesiadau Gofodol

Adroddiad – Ymgynghori ynghylch Gweledigaeth y CDLl a’r Opsiynau Twf Strategol

Adroddiad – Opsiynau Drafft o ran Twf Strategol – Asesiadau Gofodol

Cofnodion

29 Tachwedd 2007

Cyngor

Ymgynghori ynghylch Gweledigaeth y CDLl a’r Opsiynau Twf Strategol

Opsiynau Drafft o ran Twf Strategol – Asesiadau Gofodol

Adroddiad – Ymgynghori ynghylch Gweledigaeth y CDLl a’r Opsiynau Twf Strategol

Adroddiad – Opsiynau Drafft o ran Twf Strategol – Asesiadau Gofodol

Cofnodion

21 Awst 2008

Cyngor

Ystyried Amserlen Ddiwygiedig Ddrafft y CDLl a diwygio’r Cytundeb Cyflawni

Adroddiad
Cofnodion

11 Rhagfyr 2008

Cyngor

Y Cytundeb Cyflawni diwygiedig

Cynigion Cyn-adneuo

Adroddiad

Adroddiad

Atodiad A

Atodiad B

Atodiad C

Atodiad D

Atodiad E

Cofnodion

24 Medi 2009

Grŵp Llywio’r CDLl

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol y Cynigion Cyn-adneuo

Adroddiad

Atodiad A

Atodiad B

Cofnodion

24 Medi 2009

Grŵp Llywio’r CDLl

Gweithdrefnau Asesu Drafft Safleoedd Posibl

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

7 Hydref 2009

Cyngor

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol y Cynigion Cyn-adneuo

Adroddiad

Atodiad A

Atodiad B

Cofnodion

7 Hydref 2009

Cyngor

Gweithdrefnau Asesu Drafft Safleoedd Posibl

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

8 Ebrill 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Astudiaeth o Rôl a Swyddogaeth Anheddiad

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

8 Ebrill 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbenning

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

29 Ebrill 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Astudiaeth Argaeledd Tir Cyflogaeth 2009

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

3 Mehefin 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Archwilio Amcanestyniadau Eraill ar gyfer Demograffeg a’r Farchnad Waith

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

3 Mehefin 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Cydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2009

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

3 Mehefin 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Canolfannau Manwerthu a Masnachol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2009

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

23 Mehefin 2010

Cyngor

Archwilio Amcanestyniadau Eraill ar gyfer Demograffeg a’r Farchnad Waith

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

1 Gorffennaf 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Adolygiad Tir Cyflogaeth

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

29 Gorffennaf 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Astudioeth diweddaraf i Gynllun Anghenion Manwerthu – Mehefin 2010

Adroddiad

Atodiad 1

Atodiad 2

Cofnodion

23 Medi 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy

Adroddiad

Atodiad 1

Cofnodion

23 Medi 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Cytundeb Darparu CDLI

Adroddiad

Cofnodion

6 Hydref 2010

Cyngor

Cytundeb Darparu Diwygiedig CDLl (Cynllun Datblygu Lleol)

Adroddiad

Cofnodion

18 Tachwedd 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Archwiliadau Mannau Hamdden

Adroddiad

Atodiad 1

Atodiad 2

Atodiad 3

Cofnodion

15 Rhagfyr 2010

Cyngor

Swyddog Monitro (Adroddiad i’w nodi) - Cytundeb Darparu Diwygiedig CDLl

Adroddiad

Cofnodion

16 Rhagfyr 2010

Grŵp Llywio’r CDLl

Canlyniadau Strategaeth Llifogydd

Asesiad Bwrdeistref Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Adroddiad

Cyflwyniad

Cofnodion

10 Mawrth 2011

Grŵp Llywio’r CDLl

Asesiad Ynni Adnewyddadwy Pen-y-bont ar Ogwr

Adroddiad

Atodiad

Cofnodion

9 Mai 2011

Grŵp Llywio’r CDLl

CDLl – Cynllun wedi’i adneuo (Cynllun Datblygu Lleol)

Adroddiad

Atodiad

Cofnodion

1 Mehefin 2011

Cyngor

CDLl – Cynllun wedi’i adneuo (Cynllun Datblygu Lleol)

Adroddiad

Cyflwyniad

Atodiad

Cofnodion

30 Mehefin 2011

Grŵp Llywio’r CDLl

CDLl – Trefniadau Ymgynghori (Cynllun Datblygu Lleol)  

Adroddiad

Cofnodion

20 Hydref 2011

Grŵp Llywio’r CDLl

Safleoedd Amgen

Adroddiad

Atodiad

Cofnodion

20 Hydref 2011

Grŵp Llywio’r CDLl

Canolfannau Adwerthu a Masnachu

Adroddiad

Cofnodion

12 Ionawr 2012

Grŵp Llywio’r CDLl

Cynllun Asesu Ynni Adnewyddadwy a Chyfleoedd Ynni Pen-y-bont ar Ogwr – Diweddarwyd Tachwedd 2011

Adroddiad

Atodiod

28 Mehefin 2012

Grŵp Llywio’r CDLl

Adborth o’r Ymgynghoriad ynghylch y CDLI

Adroddiad

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 1 (O’r Cytundeb Cyflawni i’r Cynigion Cyn Adneuo)

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2 (Cynllun Adneuo a’r Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Amgen)

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2 Atodiad I (Sylwadau ar y CDLl Adneuo ac Ymateb y Cyngor)

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2 Atodiad J (Sylwadau ar y Safleoedd Amgen ac Ymateb y Cyngor)

Arfarniad O Gynaliadwyedd (SA)

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Cofnodion

11 Gorffenaf 2012

Cyngor

Adborth o’r Ymgynghoriad ynghylch y CDLI

Adroddiad

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 1 (O’r Cytundeb Cyflawni i’r Cynigion Cyn Adneuo)

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2 (Cynllun Adneuo a’r Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Amgen)

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2 Atodiad I (Sylwadau ar y CDLl Adneuo ac Ymateb y Cyngor)

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2 Atodiad J (Sylwadau ar y Safleoedd Amgen ac Ymateb y Cyngor)

Arfarniad O Gynaliadwyedd (SA)

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Cofnodion

26 Gorffenaf 2012

Grŵp Llywio’r CDLl

Astudiaeth Mannau Gwyrdd Naturiol Hygyrch

Adroddiad

Atodiad

Cofnodion

23 Awst 2012

Grŵp Llywio’r CDLl

Cytundeb Darparu CDLI

Adroddiad

Cofnodion

19 Medi 2012

Cyngor

Cytundab Darparu CDLI

Adroddiad

Cofnodion

20 Medi 2012

Grŵp Llywio’r CDLl

Canolfannau Manwerthu a Masnachol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2011

Adroddiad

Atodiad

Cofnodion

15 Tachwedd 2012

Grŵp Llywio’r CDLl

Diweddariad Archwiliad CDLI

Adroddiad

Atodiad

Cofnodion

29 Ionawr 2013

Cyngor

Archwiliad CDLI – Canfyddiadau Rhagarweiniol Yr Arolygydd

Adroddiad & Atodiad

Cofnodion

22 Awst 2013

Grŵp Llywio’r CDLl

Cyhoeddiad o Adroddiad yr Arolygydd

Adroddiad

Last Updated: 15/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud