Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Statws y Cynllun Datblygu a Hynt y Gwaith o Baratoi’r Cynllun

Y Cynllun Datblygu sydd mewn grym

Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr (2006 – 2021)

Mabwysiadwyd 18 Medi 2013

Y Gwaith o Baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol hyd yma

Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr (2006 – 2021)

Dechreuodd y gwaith paratoi ffurfiol ar 7 Rhagfyr 2005

Y Cytundeb Cyflawni ac Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd

Cyfnod ymgynghori 3 Awst – 8 Medi 2006

Cyflwynwyd y Cytundeb Cyflawni i Lywodraeth Cynulliad Cymru : 6 Hydref 2006

Cytunodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y Cytundeb Cyflawni : 6 Tachwedd 2006

Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor : 28 Rhagfyr 2006

Safleoedd Posibl / Cofrestr Safleoedd

Galw am safleoedd 9 Tachwedd 2006 hyd at 31 Ionawr 2007

Cyhoeddi’r Gofrestr Safleoedd Posibl 15 Mai 2007

Gweledigaeth y CDLl a’r Opsiynau o ran Twf Strategol

Ymgynghori â Rhanddeiliaid 28 Mehefin – 10 Awst 2007

Cynigion Cyn-adneuo y CDLl

Ymgynghori 12 Chwefror 2009 – 31 Mawrth 2009

Adroddiad ar yr Ymgynghori Cychwynnol cyhoeddwyd 19 Hydref 2009

Ymgynghori ynghylch y Weithdrefn Asesu Ddrafft i Safleoedd Posibl

23 Hydref 2009 – 20 Tachwedd 2009

Cynllun Adneuo

Ymgynghoriad:  4 Gorffennaf 2011 – 9Medi 2011

Safleoedd Amgen

Ymgynhoriad: 26 Hydref 2011 – 9 Ragfyr 2011

Adroddiad Ymgynghori

Cyhoeddwyd 11 Gorffennaf 2012

Cyflwyno

31 Gorffennaf 2012

Archwiliad

Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Diwygiedig

Awst 2012 ymlaen

21 Chwefror 2013 – 9 Ebrill 2013

Adroddiad yr Arolygwr

Dderbyniwyd 26 Gorfennaf 2013

Mabwysiadu

18 Medi 2013

Crynodeb o Amserlen Paratoi’r CDLl

 

Cam

Dyddiad

Cam 1

Adolygu a Datblygu Sylfaen Tystiolaeth ar gyfer y CDLl

Ebrill 2006 – Gorfennaf 2012

Cam 2

Y Cytundeb Cyflawni
Cyfnod Ymgynghori

Ebrill 2006 – Ionawr 2007
Awst 2006 – Medi 2006

Cam 3

Cyfranogi ac Ymgynghori ynghylch y CDLl Cyn-adneuo
Cyfnod Ymgynghori

Hydref 2006 – Hydref 2009

Ionawr 2009 – Mawrth 2009

Cam 4

Y CDLl wedi’i Adneuo ac Adborth
Cyfnod Ymgynghori

Medi 2009 – Gorffennaf 2012
Gorffennaf 2011 – Medi 2011

Cam 5

Hysbysebu ‘Safleoedd Amgen’
Cyfnod Ymgynghori

Hydref 2011 – Rhagfyr 2011
Hydref 2011 – Rhagfyr 2011

Cam 6

Cyflwyno ac Archwilio

Gorffennaf 2012 – Awst 2013

Cam 7

Adroddiad yr Arolygwyr

Awst 2013 – Medi 2013

Cam 8

Mabwysiadu

Hydref 2013 – Rhagfyr 2013

Cam 9

Adroddiad Monitro Blynyddol ac Adolygu’r CDLl

Ionawr 2014 ymlaen

Ffynhonnell: Cytundeb Cyflawni CDLl Pen-y-bont ar Ogwr – Diwygiwyd Medi 2012

Last Updated: 10/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud