Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trafnidiaeth

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

T1

TAN 18: Trafnidiaeth

LlCC

2007

Ydy*

T2

Y Llawlyfr Strydoedd

WAG/ DCLG/ DoT

2007

Ydy*

T3

Cynllun Trafnidiaeth Lleol Pen-y-bont ar Ogwr 2001 - 2005

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2001

Ydy

T4

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol

SEWTA

2011

Ydy*

T5

Asesiad Amgylcheddol Strategol - Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol de-ddwyrain Cymru

 CAPITA SYMONDS

2009 

Yes

T6

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Amlinell de-orllewin Cymru

SWWITCH

2007

Ydy*

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

DCLG = Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

DoT = Yr Adran Drafnidiaeth

SEWTA = Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud