Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwastraff

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

WAS1

TAN 21: Gwastraff

LlCC

2001

Ydy*

WAS2

Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru

SWWRWPF

2003

Ydy*

WAS3

Adroddiadau Monitro Blynyddol Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru

SWWRWPF

2005+

Ydy*

WAS4

Yn Gall gyda Gwastraff: Strategaeth Wastraff Genedlaethol Cymru

LlCC

2002

Ydy*

WAS5

Strategaeth Rheoli Gwastraff Trefol Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2004

Nac ydy

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru
CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

SWWRWPF = Fforwm Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru

Last Updated: 14/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud