Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyfleusterau Twristiaeth, Hamdden, Chwaraeon, Adloniant a Chymdeithasol a Chymunedol

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

TLS1

TAN13: Twristiaeth

Y Swyddfa Gymreig

1997

Ydy*

TLS3

TAN 13 Drafft: Twristiaeth

LlCC

2006

Ydy*

TLS4

TAN 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored

LlCC

2006

Ydy*

TLS5

Dringo’n Uwch – strategaeth ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol

LlCC

2005

Ydy*

TLS6

Strategaeth Dwristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2002

Ydy

TLS7

Archwiliad Mannau Chwaraeon Awyr Agored a Mannau Chwarae i Blant

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2017

Ydy

TLS9

Cynllun Addysg Sengl Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2006

Ydy

TLS10

Strategaeth Twristiaeth Diwygiedig - De-Ddwyrain Cymru

Capital Regional Tourism

2003

Ydy*

TLS11

Strategaeth Ystadau Gofal Sylfaenol BILl Pen-y-bont ar Ogwr

BILl Pen-y-bont ar Ogwr

2004

Nac ydy

TLS12

Y Wlad sy’n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith

LlCC

2006

Ydy*

TLS13

Archwiliad Ddiweddonraf Rhandiroedd a Gerddi Gymunedol 2017

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

 2017

Ydy

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

TAN = Nodyn Cyngor Technegol
CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

BILl = Bwrdd Iechyd Lleol

Last Updated: 23/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud