Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canolfannau Manwerthu a Masnachol

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

RCC1

TAN 4: Manwerthu a Chanol Trefi

LlCC

1996

Ydy*

RCC2

Cylchlythyr 61/93 y Swyddfa Gymreig ‘Town & Country Planning (Shopping Development) (England & Wales) (No.2) Direction 1993

Y Swyddfa Gymreig

1993

Ydy*

RCC3

Bridgend Town Centre Study Volumes I-III

Ove Arup & Partners

1996

Cyfrol 1

Cyfrol 2

Cyfrol 3

Crynodeb Gweithredol

RCC4

Bridgend Retail Needs Planning Study 2007 - 2021

CACI

2008

Ydy

RCC5

Bridgend Retail Needs Assessment

Colliers CRE

2002

Ydy

RCC6

Bridgend Retail Needs Assessment Update

Colliers CRE

2004

Ydy

RCC7

Canolfannau Manwerthu a Masnachol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

1998+

Ydy

RCC8

Revitalising the Heart of Maesteg – Town Centre Strategy & Action Plan

URBED

2000

Ydy

RCC9

Bridgend Town Centre Vision

CACI

2007

Ydy

RCC10

Bridgend Retail Needs Assessment Population Scenarios – Report Addendum Final

CACI

2008

Ydy

RCC11

Astudioeth diweddaraf i Gynllun Anghenion Manwerthu – Mehefin 2010

CACI

2010

Yes

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru
CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Last Updated: 15/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud