Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adfywio

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

Ar gael ar-lein?

RGN1

Fframwaith Adfywio a Chynllun Gweithredu Cwm Garw

Peter Williams Consultants

2003

Ydy

RGN2

Fframwaith Datblygu Porthcawl

CDN / Alder King / Halcrow / CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2004

Ydy

RGN3

Ardal Adfywio Porthcawl: Arfarniad o Gynaliadwyedd

EPC

2004

Ydy

RGN4

Strategaeth Werdd Cwm Garw

Groundwork / Garw Valley Regeneration Forum

1997

Nac ydy

RGN5

Greening the Valleys

Greening the Valleys Partnership

1998

Ydy

RGN6

Greening the Valleys Update

Greening the Valleys Partnership

1989

Nac ydy

RGN7

Revitalising the Heart of Maesteg – Town Centre Strategy & Action Plan

URBED

2000

Ydy

RGN8

Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2000

LlCC / ONS

2000

Ydy *

RGN9

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2005

LlCC / ONS

2005

Ydy *

RGN10

Mynegai Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2008

 

LlCC / ONS

 2008

Ydy

RGN11

Canllawiau Cynllunio Glan y Dŵr Porthcawl

Halcrow/CDN Planning/ CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2007

Ydy

RGN12

Parod at y dyfodol:

Strategaeth i adfywio Pen-y-bont ar Ogwr 2008 - 2021

CBS Pen-y-bont ar Ogwr / SQW

2008

Ydy

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

CDN = Carlisle Davies and North

EPC = Environmental Planning Consultancy

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

ONS = Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud